„Hej, muzyko!” – zajęcia artystyczno–muzyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat

W DKP w ramach projektów wakacyjnych od 1 lipca do 4 sierpnia odbywają się zajęcia muzyczno artystystyczne.

Brenda Mazur
„Hej, muzyko!” – zajęcia artystyczno–muzyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat

Celem warsztatów jest zaprezentowanie uczestnikom piękna dziedziny sztuki jaką jest muzyka. Warsztaty zainspirują dzieci do kreatywności, nowych pomysłów i inicjatyw.

W programie:
– śpiew (rozśpiewanie, ćwiczenia oddechowe, rytmiczne, artykulacyjne, dynamiczne, melodyczne; ambitus, dynamika, tempo, dykcja, harmonia, frazowanie)
– taniec
– gra na instrumentach (instrumentarium Carla Orffa)
– aktywne słuchanie muzyki
– zabawy muzyczne
– zabawy rytmiczno-ruchowe (metoda Emila Jaques-Dalcroze’a)
– improwizacja muzyczna (metoda Emila Jaques-Dalcroze’a)

Podsumowaniem warsztatów muzyczno – artystycznych będzie uroczysty koncert dzieci w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Zajęcia poprowadzi:
Justyna Raczyńska – magister sztuki, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Program jest finansowany z śśrodków Senatu RP.

PODCASTY I GALERIE