Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych według gmin

Przypominamy, że w czerwcu w rejonie wileńskim zbieranie wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów sposobem objazdowym jest kontynuowany tylko od zarejestrowanych mieszkańców gminy. Przed udaniem się do posiadaczy odpadów przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.

vrsa.lt
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych według gmin

Fot. scanpix.lt/ Lukas Balandis

Zbieranie wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów sposobem objazdowym w maju odbywało się w następujących gminach: Awiżenie, Bezdany, Czarny Bór, Mariampol, miasto Niemenczyn, Niemenczyn, Podbrzezie, Pogiry, Rzesza, Rudomino, Sużany i Szaterniki. Zbiórka wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów w pozostałych 9 gminach odbędzie się w czerwcu.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych według gmin

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych według gmin znajdziecie TUTAJ.

Przypominamy, że od jesieni ubiegłego roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych odbywa się inaczej – poprzez odbieranie odpadów u mieszkańców. Nie ma już punktów zbiórki, do których mieszkańcy przewozili te odpady. Mieszkańcy rejonu wileńskiego do tego roku, chcący pozbyć się wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów domowych musieli do 21 kwietnia b. r. zwrócić się z prośbą o kontakt z przedstawicielami urzędu swojej gminy, podając swoje dane kontaktowe, dokładny adres, skąd można odebrać te odpady oraz ile i jak duże i niebezpieczne odpady mają chcą oddać. Zwracamy uwagę, że nie wolno pozostawiać dużych i niebezpiecznych odpadów obok wspólnych pojemników. Na terenach wspólnoty ogrodniczej przewodniczący wspólnot ogrodniczych musieli wybrać i uzgodnić z przedstawicielami urzędów swoich gmin miejsca, w których będą one odbierane (specjalny transport nie będzie mógł dotrzeć do każdego gospodarstwa ogrodowego).

Podczas objazdu od mieszkańców będą zbierane odpady następne wielkogabarytowe: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), sprzęt sanitarny i odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, odpady lakierów farb, rozcieńczalników, chemii gospodarczej, baterie.

Mieszkańcom, którzy nie zdążyli zarejestrować się w wyżej wymienionym terminie przypominamy, że odpady wielkogabarytowe przyjmowane są od mieszkańców bezpłatnie w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Informacje o godzinach otwarcia tych miejsc, odbioru odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego  https://aplinkosapsauga.vrsa.lt/go.php/Atlieku-tvarkymas779645 lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” http://www.vaatc.lt/aiksteles/. Przypominamy również, że odpady budowlane i remontów, opony, sprzęt AGD, sprzęt elektryczny nie są klasyfikowane jako odpady wielkogabarytowe. Odpady te są przyjmowane bezpłatnie od ludności na wyżej wymienionych placach odpadów wielkogabarytowych.

PODCASTY I GALERIE