Harcerze na Litwie czekają na Betlejemskie Światło Pokoju

W końcu listopada w Betlejem odbyła się tradycyjna ceremonia zapalenia Światła Pokoju. Od oliwnej lampki w Grocie Narodzenia światełko zapalił 12-letni Michael Weixlbaumer z Górnej Austrii. W najbliższych tygodniach Betlejemskie Światło Pokoju zostanie rozesłane z Austrii do licznych krajów Europy i poza nią. Na Litwę przybędzie 17 grudnia.

zw.lt

Światełko przywiozą harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie wspólnie ze skautami litewskimi. Jak co roku otrzymają je od harcerzy z Suwałk na przejściu granicznym w Budzisku.

Hasło tegorocznej akcji brzmi: „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro“. „Jest to nawołanie do stania się lepszym, do pracy nad sobą. Każdy z nas posiada w sobie dobro, którym może zarażać innych” – tłumaczą harcerze.

Betlejemskie Światło Pokoju dotrze do najważniejszych instytucji państwowych oraz placówek polskich instytucji oraz organizacji, a także do kościołów Wileńszczyzny.

„Ten bożonarodzeniowy zwyczaj, zapoczątkowany przed 27 laty przez rozgłośnię radiową ORF Górnej Austrii w Linzu, ma przypominać orędzie pokoju, ogłoszone w Betlejem wraz z narodzeniem Jezusa” – podkreślili w specjalnym komunikacie organizatorzy.

Tradycyjnej Mszy św. we franciszkańskim kościele św. Katarzyny w Betlejem przewodniczył po raz pierwszy biskup diecezji Linz, Alois Schwarz. Wyróżniony chłopiec – „dziecko światła pokoju” – przekazał betlejemskie światło austriackim pielgrzymom, którzy na tę ceremonię przybyli z pielgrzymką do Betlejem z premierem Górnej Austrii Josefem Pühringerem na czele.

Tego samego wieczoru samolot austriackich linii lotniczych AUA przywiózł betlejemskie światło do Austrii.

Betlejemskie Światło Pokoju skauci austriaccy przekażą w Wiedniu swoim kolegom z ponad 20 krajów europejskich. Rozesłanie światła nastąpi podczas ekumenicznego nabożeństwa w wiedeńskim kościele wotywnym 14 grudnia. W Wigilię Bożego Narodzenia Światło zapłonie w blisko 30 krajach Europy.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej