Harcerze: Cieszymy się, że władza dostrzegła skautów

Za dwa lata będziemy obchodzili nie tylko 100-lecie odzyskania niepodległości Litwy, ale również setną rocznicę powstania pierwszej organizacji skautowskiej na Litwie.

Antoni Radczenko
Harcerze: Cieszymy się, że władza dostrzegła skautów

Fot. zw.lt

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, będąc organizacją spokrewnioną z ruchem skautowskim, cieszy się, że władze Litwy nareszcie dostrzegły skauting litewski. Z inicjatywy przewodniczącej sejmu Lorety Graužinienė sejm zgodził się, aby 2018 r. był ogłoszony rokiem Skautingu na Litwie. Sejm zobowiązał rząd do stworzenia specjalnej komisji, która ma przygotować odpowiedni program.

„Skauting na Litwie przez bardzo długi okres czasu był gdzieś tam na drugim palnie i przez wyższe instancje niezauważany. Wyjątkiem jest może tylko Betlejemskie Światełko Pokoju. Dlatego też odniesienie się przewodniczącej sejmu do starań wszystkich organizacji skautowskich o uczczenie 100-lecia ruchu skautowego na najwyższym szczeblu państwowym nie może nie cieszyć” – powiedziała zw.lt phm. Sabina Maksimowicz HL.

Polscy harcerze na Litwie nie wykluczają, że również będą starali się ubiegać o dofinansowanie.

„Trudno mówić o planach na 2018 rok, ale nie widzę przyczyn, dlaczego ZHPnL mając taką okazję nie mógłby skorzystać z funduszy państwowych. Szczególnie, że tyle ciekawych projektów można zrealizować. Relacje między organizacjami skautowymi, zgodnie z ideałami harcerskiej drogi są przyjazne i braterskie. Współpracujemy na różnych płaszczyznach, szanujemy też różnice. Razem zasiadamy do tzw. Okrągłego Stołu łączącego władzę wszystkich organizacji skautowych i wspólnie wytyczamy ogólne cele dla skautingu na Litwie” – wyjaśniła Maksimowicz.

PODCASTY I GALERIE