Oskar Hansen powrócił do Wilna – wystawa w Narodowej Galerii Sztuki

W czwartek w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie została otwarta wystawa przedstawiająca dorobek twórczy Oskara Hansena, jednego z najwybitniejszych polskich architektów. Jest to nie tylko prezentacja ważnego twórcy, który swoją młodość spędził w Wilnie. Wystawa otwiera program obchodów 100-lecia niepodległości Polski na Litwie.

zw.lt
Oskar Hansen powrócił do Wilna – wystawa w Narodowej Galerii Sztuki

Fot. Joanna Bożerodska

„Ta wystawa była naszym wspólnym z Lolitą Jablonskienė, dyrektor Narodowej Galerii Sztuki, przyp. red.) marzeniem. O tej ekspozycji rozmawialiśmy podczas naszego pierwszego spotkania po moim przybyciu do Wilna – było to dwa lata temu. Dzisiaj można powiedzieć, że marzenie się spełniło. Dzisiaj przedstawiamy państwu jedną z najlepszych polskich wystaw o architekturze” – przywitał zebranych dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.

„Można także powiedzieć, że dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy program obchodów stulecia odrodzenia niepodległości Polski na Litwie. Celem naszego programu jest nie tylko przedstawienie litewskiej publiczności polskiej kultury, nauki i osiągnięć. Naszym celem jest także znalezienie jak największej liczby wspólnych punktów w historii Litwy i Polski. Oskar Hansen jest jedną z postaci, która łączy nasze narody. Dlatego cieszę się, mogąc państwu przedstawić jego twórczość” – dodał Łapczyński.

Jak powiedziała kuratorka wystawy Aleksandra Kędziorek, ekspozycja przedstawia zarówno postać Oskara Hansena, który swoją młodość spędził w Wilnie, jak też jego dorobek architektoniczny i pedagogiczny, ewolucję teorii Formy Otwartej.
Wystawa była już eksponowana była w Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA, Museu de Arte Contemporânea de Serralves w Porto, Szkole Architektury Uniwersytetu Yale oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Oskar Hansen – wybitny architekt, projektant i teoretyk-wizjoner, pedagog, artysta malarz i rzeźbiarz urodził się 12 kwietnia 1922 roku w Helsinkach, zmarł 11 maja 2005 roku w Warszawie. W 1923 roku zamieszkał wraz z rodziną w Wilnie, tu też rozpoczął studia w Wyższej Szkole Technicznej, na Wydziale Mechanicznym, które ukończył w roku 1942. W czasie II wojny światowej Hansen działał w partyzantce AK. W ramach akcji repatriacyjnej przyjechał po wojnie do Polski i w 1945 roku rozpoczął studia w Lublinie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej u prof. Romualda Gutta. W latach 1948-50 przebywał za granicą na stypendium rządu francuskiego w Paryżu oraz w Londynie. W Paryżu Hansen miał okazję poznać wielu wybitnych artystów, m.in. Pabla Picassa. Hansen prowadził też działalność pedagogiczną. Niemal przez całe swoje życie związany był z warszawską Akademią Sztuk Pięknych.

PODCASTY I GALERIE