Grzegorz Sakson powrócił do Rady Miejskiej Wilna

We wtorek Grzegorz Sakson, nowy członek Rady Miejskiej Wilna złożył ślubowanie radnego.

zw.lt
Grzegorz Sakson powrócił do Rady Miejskiej Wilna

Grzegorz Sakson/ Fot. Joanna Bożerodska

W ślubowaniu zobowiązał się do do przestrzegania Konstytucji i ustaw Republiki Litewskiej i wykonywania w dobrej wierze wszystkich obowiązków członka Rady Miejskiej.

G. Sakson został radnym stołecznym po tym, jak z Rady odeszła Romualda Poszeweckaja, która została redaktor naczelną gazety „Ekspress-niediela”.

Nowy radny będzie członkiem frakcji składającej się z AWP-ZChR i Sojuszu Rosjan.

To nie pierwsza kadencja G. Saksona – był on już członkiem Rady w latach 2011-2015 i 2015-2019.

PODCASTY I GALERIE