Grybauskaitė odrzuca zarzuty AWPL w sprawie oświaty

Prezydent Dalia Grybauskaitė odrzuca zarzuty AWPL dotyczące dyskryminującego systemu oświaty, argumentując, iż uczniowie szkół mniejszości narodowych na egzaminie z języka litewskiego mogą zrobić więcej błędów, a reorganizacja szkół jest przeprowadzana w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów w kraju.

BNS
Grybauskaitė odrzuca zarzuty AWPL w sprawie oświaty

Fot. Antoni Radczenko

Prezydent podkreśliła, że po tym, jak ujednolicono egzamin z języka litewskiego (w 2013 roku – przyp. red.) uczniom szkół mniejszości narodowych do 2019 roku są stosowane ulgi, które polegają na tym, iż maturzyści zdając egzamin mogą zrobić więcej błędów.

,,W ciągu ostatnich 10 lat liczba dzieci w polskich szkołach zmniejszyła się o 48 proc. Reforma tak samo dotyczy szkół litewskich, polskich i rosyjskich. Większość tych szkół już przeszła reorganizację” – oświadczyła prezydent.

Edita Tamošiūnaitė radna Samorządu Miasta Wilna z ramienia AWPL oświadczyła, że ubiegłej jesieni samorządy rejonów wileńskiego i trockiego zwróciły się do Ministerstwa Oświaty i Nauki z prośbą o reorganizację 17 szkół w „długie gimnazja”, w których nauczanie mogłoby się odbywać od pierwszej do ostatniej klasy. Niestety ministerstwo nie wyraziło zgody.

Dzisiaj pod siedzibą rządu odbył się wiec.

PODCASTY I GALERIE