Grużewski: Zapewnimy państwo dobrobytu, kiedy każdy będzie miał perspektywę szczęśliwego życia

"Jeżeli ludzie będą odpowiednio wynagradzani w swoim miejscu pracy, będą mieli satysfakcję ze stosunku pomiędzy swoim wysiłkiem a wynagrodzeniem – rozpocznie się realizacja założeń pana prezydenta dotyczących tworzenia państwa dobrobytu" -powiedział w "Dniu na dwa głosy" Radia Znad Wilii prof. Bogusław Grużewski, socjolog, dyrektor Litewskiego Instytutu Badań Rynku Pracy.

zw.lt
Grużewski: Zapewnimy państwo dobrobytu, kiedy każdy będzie miał perspektywę szczęśliwego życia

„Niestety, zamiary Gitanasa Nausėdy są zbyt ambitne. Widzę, że nie wszystkie są zbieżne z kompetencją prezydenta – może być pośrednikiem, ale nie może być gwarantem swoich założeń. Cieszę się, bo to pierwszy prezydent, który ma te punkty wpisane w trybie zadaniowym, ale w ich zrealizowaniu będzie miał ogromne trudności, ponieważ powinien zacząć od systemu finansowego” – tłumaczył Grużewski.

„Podstawą tego wszystkiego jest odpowiednio uporządkowany system podatkowy – za pomocą polityki socjalnej nie osiągniemy żadnego z oczekiwanych przez prezydenta wskaźników państwa dobrobytu. To powinna być kompleksowa polityka z ministrem finansów na czele – dopiero potem włącza się system redystrybucji, polityka socjalna i polityka edukacyjna” – stwierdził ekspert.

„Najpierw muszą być pieniądze przy źródłach, czyli pieniądze na miejscu pracy. Jeżeli ludzie będą odpowiednio wynagradzani w swoim miejscu pracy, będą mieli satysfakcję ze stosunku pomiędzy swoim wysiłkiem a wynagrodzeniem – rozpocznie się realizacja założeń pana prezydenta. To jest problem, do którego państwo w ogóle sięga z trudem. Rząd Sauliusa Skvernelisa wiele deklarował w zakresie polityki socjalnej – i nic się nie udaje” – ocenił Grużewski.

Mówiąc o obietnicach prezydenta dotyczących rozwoju regionów, Bogusław Grużewski podkreślił, że każdy rejon potrzebuje indywidualnych rozwiązań. Na Wileńszczyźnie szczególnie ważne jest skuteczne realizowanie polityki socjalnej.

„Na Wileńszczyźnie mamy duże plusy – AWPL-ZChR z bardzo prężnymi strukturami politycznymi właśnie w samorządach, harcerstwo, silny Kościół Katolicki. Ważne, żeby był to jeden organiczny impuls polityczny, poparty pieniędzmi, żeby trafić do każdego człowieka” – powiedział socjolog.

„Ważne jest wspieranie prężnych jednostek gospodarczych. Nie możemy narzucać jakichś nowych inwestycji, struktur, które są obce i nie wiadomo jak będą funkcjonować. Trzeba wejrzeć, ocenić – pod egidą specjalistów poziomu narodowego – potencjał każdego rejonu. I nie trzeba pracodawcom dyktować – trzeba ich słuchać: co można zrobić, w jaki sposób zwiększyć zyski tych przedsiębiorstw, które funkcjonują, a zmniejszyć trudności” – dodał Bogusław Grużewski.

Naukowiec wskazał, że należałoby też wprowadzić cały wachlarz rozwiązań aktywizujących miejscową ludność – na przykład zorganizować jeden czy dwa autobusy na dojazd do Wilna dla ludzi, którzy mogą i chcą tam pracować.

„A najważniejsze to zapewnienie wszystkim dzieciom – niezależnie od tego, czy są wspierane socjalnie czy nie – aktywności pozalekcyjnej: szkoły sztuk pięknych, muzyczne, zajęcia sportowe, baza ćwiczeniowa dla młodzieży” – wymieniał Grużewski.

„Zapewnimy państwo dobrobytu, jeżeli każdy w państwie będzie miał perspektywę szczęśliwego życia. Na tym powinna się opierać każda nowa władza” – podsumował profesor.

PODCASTY I GALERIE