Grużewski i Ludkowski doradcami premiera

Wieloletni dyrektor Instytutu Badań Socjalnych i Pracy, doktor nauk prof. Bogusław Grużewski będzie doradzał premierowi Sauliusowi Skvernelisowi w kwestiach rynkowych, zmniejszania ubóstwa i rozpiętości społecznej, polityki prorodzinnej i demografii. Doradcą społecznym jako ekspert do spraw mniejszości narodowych został dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski.

zw.lt
Grużewski i Ludkowski doradcami premiera

Fot. Joanna Bożerodska

Nowi doradcy premiera obejmują swoje obowiązki w poniedziałek.

Bogusław Grużewski od roku 2011 jest wykładowcą na Katedrze Pracy Socjalnej Wydziału Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego, od 2009 – wykładowcą na Katedrze Zarządzania Litewskiej Akademii Wojskowej. W ciągu ostatnich 12 lat kieruje Instytutem Badań Socjalnych i Pracy.

Artur Ludkowski od 1989 roku jest członkiem Związku Polaków na Litwie, radnym miasta Wilna, byłym wicemerem, dyrektorem Domu Polskiego w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE