Grupa „Wilno” sprzątała Cmentarz Bernardyński

Wilnianie zrzeszeni w facebookowej grupie "Wilno" spotkali się w deszczowe sobotnie popołudnie, by przed świętami listopadowymi posprzątać Cmentarz Bernardyński. Jedna z najstarszych wileńskich nekropolii jest obecnie bardzo zaniedbana. Do sprzątania dołączyli także pracownicy Ambasady RP w Wilnie z zastępcą ambasadora Grzegorzem Markiem Poznańskim. Polska placówka dyplomatyczna ufundowała 150 zniczy, które rozbłysną na opuszczonych grobach w Dniu Wszystkich Świętych. Na Cmentarzu Bernardyńskim spoczywa wielu zasłużonych dla miasta Polaków. Wielkim pragnieniem członków grupy "Wilno" jest to, aby ta stara piękna nekropolia zaistniała w świadomości Polaków na Litwie na równi z Rossą, aby tu też nie zabrakło światełek na grobach i rąk do sprzątania.

zw.lt
Grupa „Wilno” sprzątała Cmentarz Bernardyński

Fot. Małgorzata Mozyro

PODCASTY I GALERIE