Gražina Drėmaitė: Europa odkryła Litwę jako kraj o bogatym dorobku kulturowym

"Ubiegły rok był rokiem dobrym dla ochrony dziedzictwa kulturowego" - mówi Gražina Drėmaitė - przewodnicząca Komisji Ochrony Zabytków. Pani Gražina dodaje, że ważnym wydarzeniem w ubiegłym roku było ukazanie się albumu "Cmentarz Bernardyński w Wilnie".

Renata Widtmann
Gražina Drėmaitė: Europa odkryła Litwę jako kraj o bogatym dorobku kulturowym

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Gražina Drėmaitė (1)

Gražina Drėmaitė mówi, że w związku z przewodnictwem Litwy w Radzie UE, sporo znanych i wielkich polityków z Polski przyjeżdżało do Wilna. Bardzo wielu z nich wykorzystywało każdą wolną chwilę, by udać się na cmentarz Bernardyński – odwiedzić swoje rodzinne groby, o których dowiedzieli się też m.in. dzięki edycji w języku polskim „Cmentarz Bernardyński w Wilnie”.

Gražina Drėmaitė (2)

Album”‚Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010″ prezentuje szczegółową analizę historii cmentarza , zwyczaje i tradycje pogrzebowe mieszczan. w języku litewskim książka ukazała się 3 lata temu. Ta książka jest ostatnim punktem umowy podpisanej przez Andrzeja Przewoźnika – sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa RP, który zginął w katastrofie smoleńskie oraz Fundacji Wspierania Wspólpracy Polsko-litewskiej im A. Mickiewicza. Książka zawiera szczegółowaą listę osób pochowanych na Cmentarzu Bernardyńskim oraz życiorysy wybitnych osobistości . Podsumowuje też doświadczenie renowacji cmentarza. Książka jest pomocna osobom interesującym się przebogatą przeszłością Wilna, życiem kulturalnym i społecznycm naszego wielonarodowościowego miasta.

W ubiegłym roku w Wilnie odbyła sie konferencja na temat wspólnego dziedzictwa w UE. „Europa odkryła Litwę jako kraj o bardzo bogatym i ciekawym dorobku dziedzictwa kulturowego”- mówi Gražina Dremaitė- przewodnicząca Komisji Ochrony dziedzictwa kulturowego na Litwie.

Gražina Drėmaitė (3)

Duże znaczenie ma to, że rozpoczęły się prace odbudowy Pałacu Sapiehów na wileńskim Antokolu- prawdziwej perły architektonicznej:

Gražina Drėmaitė (4)

 

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej