Gosiewski: Rejon solecznicki to dobre miejsce dla polskich inwestycji

W Warszawie (12 września) odbędzie się konferencja inaugurująca projekt gospodarczy dla rejonu solecznickiego. Projekt powstały na bazie wieloletniej współpracy Stowarzyszenia Odra - Niemen ze społecznością polską w rejonie.

zw.lt
Gosiewski: Rejon solecznicki to dobre miejsce dla polskich inwestycji

Fot. FB/Eugeniusz Gosiewski

Patronem honorowym projektu jest Ministerstwo Rozwoju RP. „Oprócz władz rejonu solecznickiego i pracowników samorządu, które przybliżą ofertę inwestycyjna rejonu. W konferencji na pewno weźmie udział przedstawiciel ministerstwa, który będzie zachęcał obecnych na sali przedsiębiorców do inwestowania w rejonie solecznickim” – powiedział dla Radia „Znad Wilii” wiceprezes Stowarzyszenia Eugeniusz Gosiewski.

Gosiewski poinformował, że na konferencji będą dostępne informacje dotyczące m.in. inwestowania oraz atrakcji turystycznych w rejonie solecznickim.

„Zaprosiliśmy przedstawicieli różnych przedsiębiorstw, organizacji społecznych, takie jak rady gospodarcze. Jest sporo osób zgłoszonych. Są prezesi izb gospodarczych i prezesi firm gospodarczych. Swój udział zgłosił m.in. prezes Lotos” – podkreślił wiceprezes Stowarzyszenia.

Pierwsza z trzech misji gospodarczych z Polski odwiedzi rejon solecznicki w październiku. „Jest spore zainteresowanie. Cieszymy się ogromnie wiedząc, jak ciekawym miejscem rejon solecznicki i jak to jest dobre miejsce dla polskich inwestycji. Mamy nadzieję przekonać do tego projektu grupę przedsiębiorców z Polski, którzy w ramach tego projektu jeszcze jesienią odwiedzą rejon w ramach misji gospodarczych” – oświadczył Gosiewski.ektu jeszcze jesienią odwiedzą rejon w ramach misji gospodarczych” – oświadczył Gosiewski.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współpfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE