Godzina W w Wilnie

We czwartek (1 sierpnia) z inicjatywy Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej na Górze Trzech Krzyży w Wilnie oddano hołd powstańcom warszawskim.

zw.lt
Godzina W w Wilnie

Fot. Roman Niedźwiecki

O 18.00 (17.00 czasu polskiego) zebrani minutą ciszy uczcili poległych w powstaniu. Upamiętnili to wydarzenie również wspólną modlitwą.

Organizatorzy opowiedzieli o tym, jaki charakter miało Powstanie Warszawskie.

W tracie obchodów wystąpiła również Ewa Szturo, która wraz z zebranymi wykonała kilka piosenek powstańczych.

„Powstanie warszawskie jest powiązane z Wilnem, ponieważ wraz z operacją „Ostra Brama” i innymi zrywami militarnymi było częścią akcji „Burza”. Chcemy przedstawić notkę historyczną o tych wydarzeniach oraz piosenki powstańców. Mamy nadzieję, że społeczność Wilna zainteresuje się takimi wydarzeniami historycznymi, będzie przekazywała innym melodie piosenek, które brzmią na obchodach” – powiedziały radiu „Znad Wilii” Marlena Paszkowska i Magdalena Bartoszewicz z Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej.

Fot. Roman Niedźwiecki

„Byłyśmy zobowiązane przyszykować program obchodów, ponieważ w ubiegłym roku, gdy WMP organizowała taką akcję, miało być nas dziesięciu, a przyszło więcej, niż 50 osób, które pytały nas, co jeszcze przygotowaliśmy. Ludzie chcą pamiętać o tych wydarzeniach i oddawać hold” – dodają.

Powstanie Warszawskie wybuchło 75 lat temu, 1 sierpnia 1944 r., na mocy decyzji Dowódcy AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”. Heroiczna walka trwała 63 dni.

PODCASTY I GALERIE