Głosować w wyborach do Sejmu RP można także w Wilnie

25 października (w niedzielę) w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Obywatele Polski mogą oddać swój głos także w wydziale konsularnym w Wilnie.

zw.lt
Głosować w wyborach do Sejmu RP można także w Wilnie

Fot. wilno.msz.gov.pl

„25 października 2015 r., w najbliższą niedzielę, wszystkich przebywających na terenie Litwy obywateli polskich, którzy wcześniej wpisali się na listę wyborców lub posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 100 w Wilnie zaprasza do wzięcia udziału w wyborach Sejmu RP i Senatu RP” – poinformował Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie.

Komisja oczekuje wyborców w godzinach od 7:00 do 21:00 w budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, ul. Smėlio 20A (dzielnica Antokol). Wyborca powinien legitymować się ważnym polskim paszportem lub dowodem osobistym.

PODCASTY I GALERIE