Głośne czytanie „Do przyjaciół Moskali” – w Polsce i w Wilnie

6 czerwca, w południe, pod pomnikami Adama Mickiewicza w sześciu miastach w Polsce, a także w Wilnie (godz. 13) odbędzie się publiczne czytanie „Do przyjaciół Moskali”. Wiersz czytać będą dziennikarze, publicyści, naukowcy, lokalni działacze – niezależni liderzy opinii publicznej.

PAP
Głośne czytanie „Do przyjaciół Moskali” – w Polsce i w Wilnie

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

„Przyjaciele Mickiewicza – Mickiewiczowi” – taki tytuł nosi akcja publicznego czytania „Do przyjaciół Moskali”, wiersza zamykającego III część „Dziadów”. W Warszawie czytać będzie Adam Michnik, w Krakowie – Piotr Mucharski, w Szczecinie – Inga Iwasiów, w Opolu – Stanisław Nicieja, a w Poznaniu Michał Merczyński.

W Wilnie wiersz po polsku przeczyta pisarz i redaktor kwartalnika „Znad Wilii” Romuald Mieczkowski, a po litewsku – Birute Jonuskaite, dziennikarka, poetka, pisarka i tłumaczka, wiceprezes Związku Pisarzy Litewskich.

Wybrana data 6 czerwca nie jest przypadkowa – tego dnia w Moskwie urodził się przyjaciel Mickiewicza, osoba, która wywarła ogromny wpływ na jego rozwój i wprowadziła w środowisko elity postępowej inteligencji rosyjskiej – Aleksander Puszkin. Rosyjski poeta, dramaturg i prozaik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu rosyjskiego, autor wierszy politycznych o wymowie wolnościowej został zesłany za nie na Kaukaz – do dziś Puszkin funkcjonuje w zbiorowej świadomości, jako ofiara cara despoty.

Dla Mickiewicza, młodego poety i patrioty, walka z caratem o niepodległość Polski była tematem najważniejszych utworów. Podczas podróży do Rosji poznał środowisko młodych intelektualistów, dekabrystów. Relacje z nimi uświadomiły młodemu Mickiewiczowi, że mimo przynależności do narodu agresora łączy ich wspólny wróg, jakim jest car i carat, a także wartości takie jak wolność.

„Do przyjaciół Moskali” zaczyna się fragmentem: „Wy, czy mnie wspominacie! ja, ilekroć marzę/ O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach,/ I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarze /Mają obywatelstwa prawo w mych marzeniach”.

Dalej Mickiewicz wspomina m.in. dekabrystów – Konrada Rylejewa, który został powieszony i Aleksandra Bestużewa, który został zesłany. „Jeśli do was, z daleka, od wolnych narodów,/ Aż na północ zalecą te pieśni żałosne/ I odezwą się z góry nad krainą lodów,/Niech wam zwiastują wolność, jak żurawie wiosnę” – pisze dalej Mickiewicz.

„Rocznica urodzin Puszkina to doskonały pretekst, aby przypomnieć o tej, jakże niezwykłej, przyjaźni poetów. To także dobry moment, aby powiedzieć raz jeszcze, że władza absolutna, nielicząca się z obywatelami i ich potrzebami nie ma dość mocy, aby zniszczyć przyjaźń, ideały i wspólnotę łączące ludzi pochodzących z różnych narodów” – podkreślają organizatorzy akcji z Instytutu Adama Mickiewicza, który w tym roku obchodzi 15-lecie swojego istnienia.

PODCASTY I GALERIE