Gimnazjum w Połukniu ma zostać nazwane na cześć Komołowskiego

Polskie Gimnazjum w Połukniu, znajdujące się w rejonie trockim, ma zamiar przyjąć imię niedawno zmarłego Longina Komołowskiego.

zw.lt
Gimnazjum w Połukniu ma zostać nazwane na cześć Komołowskiego

Fot. Joanna Bożerodska

Longin Komołowski był prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, posłem, ministrem pracy i polityki socjalnej oraz wicepremierem w rządzie Jerzego Buzka. Często nazywany przyjacielem Wileńszczyzny. Odszedł w wieku 68 lat.

„W uznaniu za wielki wkład Longina Komołowskiego w rozwój polskiej wspólnoty na Litwie, społeczność Gimnazjum w Połukniu pragnie na jego cześć nazwać swoją placówkę edukacyjną. Nadanie Gimnazjum imienia tego wybitnego działacza byłoby jedynie małym gestem wdzięczności za troskę o los wszystkich Polaków na Litwie” – informuje społeczność Gimnazjum w Połukniu.

Jak impormuje społeczność szkolna, Longin Komołowski wielokrotnie odwiedzał polskie Gimnazjum w Połukniu, wspierał działający tu zespół „Strumyk”, przyczynił się do odnowienia zbiorów szkolnej biblioteki w Połukniu. Dzięki staraniom Komołowskiego jako prezesa „Wspólnoty polskiej” zostały zmodernizowane szkoły polskie w Trokach, Połukniu, Lantwarowie, Starych Trokach. Organizował również wyjazdy letnie dla dzieci polskich szkół, polskie imprezy i festiwale muzyczne, zawody sportowe, wystawy i koncerty.

„Komołowski jest przyjacielem nie tylko Wileńszczyzny, ale też ziemi trockiej oraz społeczności szkolnej Gimnazjum w Połukniu. Wśród jego priorytetów było zachowanie języka oraz kultury polskiej. Wiedząc, że to właśnie młodzież kiedyś zajmie się dbaniem o zachowanie tożsamości narodowej, dużo uwagi poświęcał dla modernizacji szkół”- informuje społeczność Gimnazjum w Połukniu.

PODCASTY I GALERIE