Gimnazjum im. Józefa Kraszewskiego zgarnęło najwięcej nagród

W ramach Dnia Języka Polskiego na Uniwersytecie Edukologicznym nagrodzono uczniów i nauczycieli, odbył się tu też krótki koncert, podczas którego studenci uniwersytetu uraczyli gości poezją śpiewaną oraz krótką.

Antoni Radczenko
Gimnazjum im. Józefa Kraszewskiego zgarnęło najwięcej nagród

Fot. zw.lt

Tradycyjnie w ramach Dnia Języka Polskiego na Uniwersytet Edukologiczny przybyli uczniowie i nauczyciele ze szkół Wilna i Wileńszczyzny. Na początku goście wysłuchali wykładu dr Haliny Turkiewicz „trwa-siostrzyczka moja. Franciszkańska terapia w poezji ks. Jana Twardowskiego”, później odbyła się wycieczka po wydziale.

Następnie w auli odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla uczniów i nauczycieli. Najwięcej nagród w tym roku, zarówno wśród kadry pedagogicznej i ich podopiecznych, zgarnęło Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Nowej Wilejce. „Chcieliśmy wręczyć nagrody i wyróżnienia dla osób, które brały udział w różnych konkursach i projektach realizowanych we współpracy z naszą uczelnią” – przywitała dr Irena Masojć z Uniwersytetu Edukologicznego.

Nauczyciele, w ramach projektu edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego, musieli napisać scenariusz lekcji, podczas której musiał być analizowany film. Trzy równorzędne nagrody powędrowały do Joanny Szczygłowskiej i Łucji Czetyrkowskiej z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Lecha Rożanowskiego z Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach.

Uczniowie szkół Wileńszczyzny uczestniczyli w warsztatach twórczego pisania, później musieli napisać rozprawkę. Spośród nadesłanych prac wyłoniono trzech zwycięzców: Damiana Michalczonka z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Ewelinę Zwieriewę ze Szkoły Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce oraz Dorotę Sokołowską z Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli. Wyróżniono również Alfreda Andruszkiewicza z Mejszagoły, Gabrielę Boroszko oraz Kornelię Modosaitė z Miednik, a także Alinę Tomaszewicz i Anetę Komolubio z Gimnazjum im. Józefa Kraszewskiego.

Po wręczeniu nagród zespół studentów polonistyki Evviva l’arte przygotował program artystyczny, w trakcie którego śpiewano wiersze Miłosza i Herberta, deklamowano poezję ks. Jana Twardowskiego, pokazano też krótkie scenki. W międzyczasie odbył się quiz z wiedzy o języku, kulturze i literaturze polskiej.

Organizatorami Dnia Języka Polskiego są Centrum Języka Polskiego , Kultury i dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego oraz Stowarzyszenie Polonistów na Litwie.

PODCASTY I GALERIE