Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego „O wolność Waszą i naszą”

W Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie ukończono projekt "O wolność Waszą i naszą 1918 - 2018". Projekt zakładał szereg działań poświęconych 100 -leciu odrodzenia niepodległości Litwy i Polski.

zw.lt
Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego „O wolność Waszą i naszą”

Zgodnie z chronologią, rozpoczęto od inscenizacji podpisania Aktu Niepodległości Litwy 16 lutego 1918 r. Uczniowie wcielili się wówczas w postacie 20 sygnatariuszy, a każdy w skrócie podawał swój życiorys, co przybliżyło wszystkim te postacie.

Od września szykowano i 8 listopada podsumowano konkurs plastyczny „Postacie, które odrodziły wolność” – udział wzięły polskie szkoły z Wileńszczyzny (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, Gimnazjum im. J. Lelewela, Szkoła Podstawowa z Lipówki, Szkoła Podstawowa z Leszczyniaków). Najczęściej rysowany był marszałek Józef Piłsudski, ale były też prace ukazujące gen. Hallera, Basanavičiusa, Dmowskiego, braci Narutowiczów. Zwycięzcy konkursu wzięli udział w wycieczce do Warszawy sfinansowanej przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

Opracowano życiorysy znanych działaczy politycznych i wojskowych Polski i Litwy – J. Piłsudskiego, J. Hallera, J. Basanawicziusa, A. Smetony, G. Narutowicza, S. Narutowicza i innych. Opracowanie życiorysów walczących w latach 1918 – 1920 polskich żołnierzy i promowanie ich zasług wobec ojczyzny było doskonałą promocją historii Wojska Polskiego, jako obrońców wolności narodów Europy w 1919 r. i 1920 r. Referaty wygłaszano w drodze podczas wycieczek do Warszawy, Zułowa i na Żmudź.

Najważniejszym akcentem były uroczystości Święta Niepodległości Polski w swojej szkole. Wówczas ukazano znaczenie przełomowych w historii Polski dni 10 i 11 listopada 1918 r., kiedy po klęsce Niemiec udało się w Warszawie rozbroić Niemców i rzeczywiście stać się wolnym. Zawdzięczamy to przede wszystkim należy wysiłkowi żołnierza polskiego, legionistom, Polskiej Organizacji Wojskowej i dowódcy Józefowi Piłsudskiemu.

Ostatnim akcentem projektu była wycieczka na Żmudź „Szlakiem Narutowiczów”. W Brewikach bracia się urodzili, w Telszach w katedrze byli ochrzczeni, w Olsiadach, na cmentarzu spoczywa Stanisław Narutowicz Właśnie postacie pierwszego prezydenta Polski Gabriela Narutowicza i sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy Stanisława Narutowicza łączą w pewnym sensie obchody 100 -lecia niepodległości naszych krajów.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

PODCASTY I GALERIE