Gdańszczanie pożegnali księdza pochodzącego z Wileńszczyzny

Mieszkańcy Gdańska oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych pożegnali księdza Stanisława Bogdanowicza. Pochodzący z Wileńszczyzny duchowny spoczął w krypcie kapłanów pod kaplicą Jezusa Miłosiernego.

Gdańszczanie pożegnali księdza pochodzącego z Wileńszczyzny

Podczas mszy pogrzebowej arcybiskup Sławoj Leszek Głódź powiedział, że wiarygodność kapłaństwa księdza Bogdanowicza wynikała z głębokiej relacji z Chrystusem. Podkreślił, że widzieli to gdańscy wierni. ,,Słuchali z uwagą jego słów, budowali się przykładem jego życia i posługiwania przenikniętego Bożym i ojczystym duchem” – mówił arcybiskup.

Ksiądz Stanisław Bogdanowicz pochodził z Żwiryni na Wileńszczyźnie. W 1962 otrzymał święcenia kapłańskie.  W 1966 był aresztowany za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” po zarekwirowaniu przez władze kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a następnie skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lat. W latach 1975–1979 był proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, a następnie proboszczem parafii Mariackiej w Gdańsku, gdzie w czasach PRL, był oparciem dla prześladowanych ludzi „Solidarności”.

Przygotowywał ucieczkę Andrzeja Michałowskiego i Antoniego Grabarczyka z Sądu Marynarki Wojennej, pomagał w ukrywaniu się w czasie stanu wojennego Jerzemu Romanowi, Krzysztofowi Dowgialle i Bogdanowi Borusewiczowi, organizował pomoc dla rodzin uwięzionych i internowanych. W czasie strajków odprawiał msze w Stoczni Remontowej w Gdańsku. Jako proboszcz Bazyliki Mariackiej ubiegał się o zwrot rozproszonych po wojnie dzieł sztuki w celu przywrócenia świątyni historycznego wystroju.

Był autorem 53 książek oraz ponad 320 artykułów dotyczących historii oraz architektury i dziejów gdańskich kościołów, m.in. „Dzieła sztuki sakralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku”, „Lech Kaczmarek. Biskup Gdański”, „Karol Maria Splett. Biskup Gdański czasu wojny, więzień specjalny PRL”, „Kościół Gdański pod rządami komunizmu 1945–1984”. Był autorem wstępu do książki „Katedry Polskie”. Pod pseudonimem Stan Bogdan pisał bajki dla dzieci, m.in. „O małym Kostku i herbie Ferberów” czy „Baśnie gdańskie”.

W latach 1997–2001 był członkiem Kapituł Medalu św. Wojciecha i Medalu Księcia Mściwoja II, nadawanych przez Radę Miasta Gdańska. W 1998 otrzymał niemiecki Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec I klasy. W 2001 Kapituła odznaczyła ks. infułata Medalem św. Wojciecha za całokształt dokonań związanych z popularyzacją dziejów Gdańska, szczególnie gdańskiego Kościoła i podejmowanych działań na rzecz ocalenia gdańskich zabytków. W 2004 uhonorowany został tytułem Honorowego Obywatela Miasta Gdańska[3]. W 2005 otrzymał srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 28 kwietnia 2008 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej.

PODCASTY I GALERIE