Gabriela Wojniłło zwyciężczynią miejskiego etapu olimpiady polonistycznej

W Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego zakończył się miejski etap XXX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Miejsca na podium zdobyły: Gabriela Wojniłło oraz Natalia Magdalena Urbanowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie oraz Tomasz Sokołowski z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

zw.lt

Temat tegorocznej olimpiady brzmiał: Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego w kulturze polskiej. Mottem wydarzenia stały się słowa Ryszarda Kapuścińskiego: „Uczestniczenie w świecie wielokulturowym wymaga silnego i dojrzałego poczucia tożsamości”. Podczas etapu pisemnego uczniowie mieli do wyboru fragmenty utworów literackich: „Poematu o mowie ojczystej” Mieczysława Jastruna, „Szumi melodia jak bór niezmierzony” Artura Oppmana, opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Wieża”, interpretację porównawczą fragmentu poematu Juliusza Słowackiego „Księżyc” i wiersza K.I. Gałczyńskiego „Noc w Wilnie”. Rozwiązywali ponadto test z wiedzy o literaturze, języku i kulturze oraz przedstawili komisji wypowiedzi na przygotowany wcześniej temat.

W miejskim etapie wzięło udział 9 uczniów z 11 i 12 klas. Wszyscy zakwalifikowali się do kolejnego etapu olimpiady.

Laureatom olimpiady gratulował starszy specjalista Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Samorządu Miasta Wilna Marius Labanauskas.

„Cieszę się, że nie wystarcza wam ławki szkolnej, nie wystarcza lekcji, chcecie się doskonalić, kochacie swój język, swoje tradycje, swój kraj, książkę. Dziękuję wam za to. Olimpiada języka polskiego jest szczególna – nie obejmuje całego kraju, tylko pewien region. Dzisiaj wszyscy jesteście zwycięzcami, a laureatom życzę powodzenia na etapie krajowym” – powiedział Labanauskas.

Do zebranych zwrócił się także Marek Kubiak, prezes wileńskiego oddziału Związku Polaków na Litwie.

„Język to nie tylko zbiór pewnych znaków służący do przekazywania informacji. Język to nasza myśl, to zmaterializowany stan naszej duchowości. Język polski jest nierozerwalną częścią naszej kultury. Kultury, którą tworzyła warstwa ziemiańska, więc jest to kultura szlachecka. Tak więc mówiąc codziennie w języku polskim, jesteście ludźmi szlachetnymi” – podkreślił Kubiak.

„Powinniśmy dbać o ten język pieczołowicie, rozwijać go, dbać o formę estetyczną tego języka. Jest to niezwykle ważny aspekt, ponieważ my, Polacy mieszkający na Litwie, często jesteśmy utożsamiani z taką grupą trudną do zweryfikowania narodowościowego. Dzisiejsze wydarzenie jest niezaprzeczalnym dowodem na to, że my, Polacy, język swój znamy, o język się troszczymy i język ten przekazujemy następnym pokoleniom” – zauważył prezes oddziału ZPL.

Finał XXX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odbędzie się 13–15 marca w Wilnie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej