Fundacja „Pomoc Polakom na wschodzie”: Szczególny akcent na obchody 100-lecia państwa polskiego

"Dotychczas nie mieliśmy tego typu spotkań na Litwie. Reprezentujemy organizację rządową która istniej od 25 lat. Tak się składa, że nasz budżet w tym roku opiewa na około 25 mln. złotych, z czego prawie 6,5 mln. przekazaliśmy na Litwę"- podczas spotkania z w Wilnie powiedział prezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Mikołaj Falkowski.

Dorota Skoczyk

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie we środę odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na temat składania wniosków o dofinansowanie projektów na rok 2018.

Nabór wniosków potrwa do 30 września

„Mniej więcej w tym samym zakresie finansowania, z prognozowanym wzrostem około 10-procentowym planujemy przekazywać dotacje na państwa projekty i działalność”- powiedział Falkowski.

„Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, że nabór wniosków Fundacji trwa do 30 września, co nie oznacza, że wniosku złożonego 1 października nie uznamy za złożony skutecznie. Termin służy temu, żebyśmy mieli czas na zareagowanie na wasze pisma, które wpływają, żebyśmy mogli je zanalizować, dopytać i ewentualnie zreorganizować. W niektórych wypadkach są też konsultowane albo urealniane kwoty”- powiedział Falkowski.

Nabór wniosków do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na rok 2018 w obszarach: edukacja; kultura i dziedzictwo narodowe; aktywizacja środowisk; pomoc charytatywna i socjalna; media trwa do 30 września 2017 roku. Formularze wniosków są zamieszczone na stronie internetowej Fundacji: pol.org.pl/wniosek/. Wnioskodawcy proszeni są o składanie wniosków w formie edytowalnej, gdyż ułatwia to dalszą pracę nad wnioskiem bądź wprowadzenie poprawek.

Szczególnie cenione będą wnioski związane z obchodami 100-lecia państwa polskiego

„Bardzo ważną nowością w tym roku jest obszar związany i z kulturą i z promocją polskiej historii kultury, w związku z czym ten obszar został określony jako działania niepodległe. Chcemy by ten obszar zainspirował, jak widzę na sali są przedstawiciele bardzo różnych dziedzin, do myślenia w ramach swojej działalności o sposobie na upamiętnienie 100-lecia państwowości Polski. Zarówno w zakresie własnych działań, jak i we współpracy z partnerami litewskim”- powiedział prezes Fundacji.

Falkowski podkreślił, że ten rodzaj aktywności będzie szczególnie ceniony podczas rozpatrywania wniosków.

W tym roku powstał nowy instrument: Wschodni Fundusz Dobroczynności

Przedstawiciele Fundacji szczególnie zachęcali do składania wniosków dotyczących ochrony polskiej kultury i polskich zabytków na Wileńszczyźnie. „Ramowo są oczywiście wspierane szkoły, we współpracy z polską Macierzą Szkolną i ta współpraca się rozwija. Jest to również wspieranie szeroko pojętych środowisk i struktur organizacji, a także pomocy medycznej, charytatywnej i hospicyjnej. Na ten cel przeznaczamy środki zarówno z dotacji Senackich jak też za pomocą specjalnego instrumentu- Wschodniego Funduszu Dobroczynności”- powiedział Falkowski.

Za pomocą utworzonego w tym roku Wschodniego Funduszu Dobroczynności są pozyskiwane darowizny od polskiego biznesu i firm pozapaństwowych, a środki są w całości przekazywane na działalność medyczną, prośby o pomoc w związku z prowadzonym leczeniem, działalność hospicyjną.

Dotacje będą wypłacane w określonej kolejności

„Ten rok był w pewnym sensie i eksperymentalny i ekstraordynaryjny, jeżeli chodzi o terminy i sposób, w jaki te dotacje były przekazywane. Jesteśmy po rozmowach z przedstawicielami Prezydium Senatu i Biura Polonijnego i plan jest taki, żeby środki dotyczące mediów były wypłacane zdecydowanie wcześniej, bo nie może być tak, że na przykład media czekają do połowy roku na dotacje, w dalszej kolejności będzie edukacja itd”- powiedział Falkowski. Prezes zapowiedział wcześniejsze oraz bardziej regularne przekazywanie środków, w tym najszybciej na działania strategiczne.

„Natomiast środki w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności mogą być przekazywane ad hoc, to znaczy jeżeli otrzymamy prośbę o wsparcie w zakresie pomocy charytatywnej czy na leczenie, możemy wypłacić dotację w ciągu tygodnia, dwóch, czasem trzech tygodni”- powiedział Falkowski.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku. Głównym celem działania Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Do zadań fundacji należy: podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego; promocji polskiej kultury i tradycji narodowych; poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej; tworzenie pozytywnego wizerunku Polski; pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w krajach zamieszkiwanych przez Polaków; angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej