Fundacja Enea z pomocą Polakom na Litwie

Fundacja Enea zainaugurowała akcję pomocy dla Polaków mieszkających na Litwie – Dobra Energia ponad Granicami. Celem projektu jest zachęcenie rodziców dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia do wyboru polskich szkół oraz nauki języka polskiego, polskiej historii, kultury oraz tradycji, budujących więź z Ojczyzną. Głównym partnerem został Caritas Archidiecezji Poznańskiej, który od lat, z powodzeniem niesienie pomoc, także poza granicami Polski.

enea.pl
Fundacja Enea z pomocą Polakom na Litwie

Fot. enea.pl

Na Litwie mieszka około 13 tysięcy młodych ludzi uczących się w polskich szkołach. Jeszcze kilka lat temu ta liczba była prawie dwukrotnie wyższa. Coraz częściej Polacy mieszkający na Litwie wybierają dla swoich dzieci szkoły litewskie, postrzegając je jako placówki o wyższym poziomie nauczania i z bogatszą ofertą edukacyjną. Polskie szkoły są natomiast dobrze wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne, jednak brakuje im przede wszystkim polskiej literatury współczesnej, dostępu do polskiej prasy – szczególnie tej popularno-naukowej. Szkoły litewskie wygrywają często dzięki ciekawszym propozycjom zajęć dodatkowych (zajęcia sportowe, dostęp do pływalni, wyjazdy edukacyjne i rekreacyjne, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych). Dlatego Fundacja Enea, z inicjatywy Andrzeja Kojro, członka Rady Fundacji Enea i prezesa Enei Operator, postanowiła pomóc polskim szkołom i Polakom mieszkającym na Litwie.

– Mam na Litwie przyjaciół, Polaków, którzy mieszkają tam od pokoleń. Wiem z jakimi problemami borykają się na co dzień, żeby zachować polską tożsamość, język, kulturę i tradycję. Stąd mój pomysł na uruchomienie inicjatywy, która wesprze młode pokolenie i pozwoli mu poznać kulturę, historię kraju swoich przodków odwiedzając między innymi miejsca, w których Polska się narodziła – powiedział inicjator akcji Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Fundacja Enea wraz z partnerami stawia sobie za cel szerzenie polskiej tradycji, historii i języka na Litwie.

– Potrzebne są spotkania i budowanie więzów przyjaźni pomiędzy młodymi Polakami na Litwie i w kraju. Pomóc ma w tym wymiana uczniowska, którą będzie organizować Fundacja Enea wraz z Caritas. Projekt Dobra Energia ponad Granicami przygotowaliśmy we współpracy ze społecznością Polaków mieszkających na Litwie i powstał on w odpowiedzi na jej potrzeby. Z naszej pomocy skorzysta także młodzież z Wielkopolski, poznając kulturę i historię swoich rówieśników z Litwy – powiedział Sławomir Krenczyk, prezes Fundacji Enea.

– Jeśli wyznacza się granice miłości to jej nie ma wcale, mówią mądre głowy. Caritas znaczy miłość i nie wyobrażamy sobie, że granice stanowiłyby jakąś przeszkodę aby innym pomagać i budować mosty, zwłaszcza jeśli chodzi o Polaków, którym przyszło żyć poza granicami naszej Ojczyzny. Ogromnie się cieszę, że dla nas, fundacji, instytucji i firm, szczególną rolę odgrywa Enea – udaje się jednoczyć siły dla realizacji wspólnego celu. Jestem przekonany, że osoby które skorzystają z przygotowywanego projektu wzmocnią się duchowo i nie utracą wiary w drugiego człowieka – powiedział ks. Waldemar Hanas, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Projekt Dobra Energia ponad Granicami to także wsparcie kadry pedagogicznej z polskich szkół na Litwie. Specjalnie dla nich zostaną zorganizowane szkolenia, m.in. z dydaktyki i metodyki. Dodatkowo w spółkach Grupy Enea, w siedzibach Caritasu oraz Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej przeprowadzone zostaną zbiórki książek o charakterze edukacyjnym. Taka forma pomocy zdecydowanie może zwiększyć szanse młodych ludzi na kontynuację nauki na wyższych uczelniach.

Akcji Dobra Energia ponad Granicami patronuje Senat RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

– Senat Rzeczypospolitej Polskiej od lat sprawuje pieczę nad Polonią i Polakami za granicą. Blisko współpracujemy z naszymi Rodakami rozrzuconymi po całym świecie, znamy ich aktywność i ofiarność w dziele kultywowania polskości. Mamy świadomość ich licznych sukcesów, ale też skali potrzeb i problemów. Zdajemy sobie też sprawę, że pomoc instytucjonalna jest w tym przypadku daleko niewystarczająca. Potrzeba zaangażowania społecznego i wielu inicjatyw oddolnych, aby Polacy żyjący poza granicami naszego kraju czuli nasze autentyczne wsparcie i bliską więź z Ojczyzną. Projekt „Dobra Energia Ponad Granicami”, którego pomysłodawcą jest Pan Andrzej Kojro, Prezes Spółki Enea Operator jest najlepszym przykładem działania, które angażując przedstawicieli biznesu i osoby prywatne, niesie konkretną pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. W tym przypadku są to polskie dzieci na Litwie, które dzięki projektowi będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania, pogłębiać wiedzę o Polsce i spełniać swoje dziecięce marzenia. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w realizację tego wartościowego projektu. Macie Państwo szczere serca! Pomoc ludziom daje radość, oby więc jak najwięcej ludzi chciało tej radości zaznać – powiedziała Maria Koc, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

– Z radością przyjąłem wiadomość o wspólnej inicjatywie Fundacji Enea i Caritasu, która niewątpliwie przyczyni się do zacieśnienia relacji z naszymi rodakami na Litwie. Dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej kwestia edukacji polskiej młodzieży mieszkającej poza granicami naszego kraju jest niezwykle istotna. Ważne jest, aby młodzi Polacy na Litwie mieli możliwość poznania tradycji, kultury i historii Polski poprzez rzeczywistą obecność w naszej Ojczyźnie. Projekt ten pozwoli na bardziej świadome zrozumienie ich polskiej tożsamości, a dzięki ciekawemu programowi działania z pewnością osiągnie on zakładane cele – dodał Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Pierwsi uczniowie z Litwy przyjadą do Poznania już w drugiej połowie czerwca tego roku.

PODCASTY I GALERIE