,,Idąc na lekcję religii, idzie się jak na misję”. Konferencja ws. nauczania religii w szkołach rejonu wileńskiego

Wczoraj (23 września) w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się konferencja, która dotyczyła planów w nauczaniu religii w szkołach rejonu. Podczas spotkania odbyły się również wybory do kół metodycznych na kolejne trzy lata.

Krystyna Juckiewicz

,,Idąc na lekcję religii, idzie się jak na misję. Należy zdać sobie sprawę, że katecheza ma przybliżyć uczniów do Boga. Po lekcji uczeń powinien zawsze zadać sobie pytanie, czy to zadanie spełnił” – mówił obecny wicemer rejonu wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz.

Kierownik wydziału oświaty Lilia Andruszkiewicz rozpoczęła swoje przemówienie słowami św. Jana Bosko: „Chcecie zrobić rzecz dobrą? Wychowujcie młodzież. Chcecie zrobić rzecz świętą? Wychowujcie młodzież. Chcecie zrobić rzecz najświętszą? Wychowujcie młodzież. Chcecie uczynić rzecz boską? Wychowujcie młodzież. Co więcej, wśród rzeczy boskich ta jest najbardziej boska”.

Idąc na lekcję religii, idzie się jak na misję. Należy zdać sobie sprawę, że katecheza ma przybliżyć uczniów do Boga.

,,Mam nadzieję, że te słowa będą przewodniczyć dzisiejszej konferencji” – powiedziała L. Andruszkiewicz.

Konferencji przewodniczyła starszy specjalista wydziału oświaty kurator ds. nauczania religii w szkołach rejonu wileńskiego Janina Klimaszewska, która odczytała nową listę członków koła metodycznego nauczycieli religii rejonu wileńskiego. Członkami koła zostali: Janina Mozol, Andżeła Łazarenko, Andrzej Aszkiełowicz, Aldona  Balsienė, Lila Spirydowicz, s. Ernesta Ludmiła oraz Żaneta Jackiewicz.

,,Cieszę się niezmiernie, że taka konferencja ma miejsce, że mamy takie zgromadzenie nauczycieli religii. Mam ogromne plany na następną, trzyletnią kadencję. Będziemy się przede wszystkim starali, żeby nasi nauczyciele wzrastali duchowo. Jak będą bogatsi duchowo, to będą mogli więcej przekazać uczniom, a tym samym wzbogacać nasze przyszłe pokolenie” – w rozmowie z zw.lt powiedziała Janina Mozol przewodniczącą koła metodycznego.

Była przewodnicząca koła Lilia Spirydowicz złożyła sprawozdanie o osiągnięciach pracy koła za ostatnie 3 lata. Następnie głos zabrała kierowniczka Centrum Katechetycznego Archidiecezji Wileńskiej (CKAW) Raimonda Kuklienė, która podkreśliła wysokie osiągnięcia uczniów szkół polskich w kwestii uczestnictwa na lekcjach religii. Frekwencja na katechezach w polskich szkołach wynosi prawie 100 proc.

Iwona Geben, zastępca kierowniczki CKAW zaznaczyła, że rok bieżący będzie poświęcony błogosławionemu Janowi Pawłowi II oraz świętym Kazimierzowi oraz Janowi Bosko.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej