Franciszkanie chcą założyć w klasztorze muzeum zakonu i upamiętnić Basanavičiusa

„Wierzę, że na Litwie będzie triumfować sprawiedliwość, że nasz dom zostanie zwrócony naszemu zakonowi i każdy człowiek na Litwie będzie miał prawo mieszkać w swoim domu” - powiedział dziś podczas konferencji prasowej w Sejmie o. Marek Adam Dettlaff, gwardian klasztoru i rektor kościoła franciszkanów.

BNS
Franciszkanie chcą założyć w klasztorze muzeum zakonu i upamiętnić Basanavičiusa

Fot. zw.lt

Zapewnił, że po odzyskaniu praw własności do klasztoru, o które ubiegają się latami, bracia mniejsi konwentualni umożliwiliby korzystanie z pomieszczeń wszystkim obecnym najemcom, a sami zajęliby się w budynku klasztoru działalnością oświatową, kulturową i religijną. Jak poinformował, bracia zamierzają założyć muzeum zakonu, upamiętnić pierwszą litewską szkołę, która działała w tym właśnie budynku oraz uczcić pamięć Jonasa Basanavičiusa, który mieszkał tu w pewnym okresie.

Obecnie decyzją rządu budynki klasztoru franciszkańskiego przy ulicy Trockiej znajdują się w gestii Funduszu Mienia Państwowego. Fundusz ma administrować budynki do czasu, aż zostanie wyjaśnione, czy można zgodnie z aktami prawnymi przywrócić prawo własności przy zwrocie dla braci franciszkanów zabudowań klasztornych w naturze.

Jeszcze w końcu września podano, że przed zwróceniem budynków klasztornych należy ustalić, czy powierzchnia klasztoru nie została zwiększona o ponad trzecią część tak, że nowo powstałą powierzchnię można oddzielić od byłej oraz czy główne konstrukcje budynku nie były zmienione w ponad 50 proc. Gdyby tak było, budynki nie podlegają zwrotowi w naturze.

Jak podkreślił podczas poniedziałkowej konferencji adwokat zakonu franciszkanów Vilius Bernatonis, Ministerstwu Gospodarki wielokrotnie przedstawiano wnioski odpowiedzialnych instytucji, świadczące, że budynki nie zostały zmienione. Mimo to instytucje władzy żądają dokonania dodatkowej ekspertyzy.

„Zamiast zwrócić mienie, jak to przewiduje prawo, szuka się pretekstu, by tego mienia nie zwracać” – powiedział V. Bernatonis.

PODCASTY I GALERIE