Finał projektu polsko- litewskiego: Miejsca i ludzie, którzy nas łączą

"Każdy projekt, który wspiera współpracę i tworzenie wspólnoty różnych grup narodowościowych, a w szczególności dzieci, które przecież będą tworzyły naszą wspólną przyszłość, zawsze zasługuje na pochwałę i bardzo cieszy. Gratuluję i cieszę się, że jest chęć tworzenia takiej wspólnoty, bo nasze kraje rzeczywiście mają ze sobą wiele wspólnego"- podczas finałowego spotkania i uroczystego zakończenia projektu edukacyjnego Instytutu Polskiego w Wilnie oraz Litewskiego Centrum Nieformalnej Edukacji Uczniów „Litwa i Polska – na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą“ - mówił kierownik Działu Edukacji Nieformalnej przy Ministerstwie Nauki i Oświaty RL Tomas Pūtys.

zw.lt
Finał projektu polsko- litewskiego: Miejsca i ludzie, którzy nas łączą

Fot. Karolina Saikowskaja

W projekcie wzięło udział 126 uczniów i 27 nauczycieli ze szkół polskich, litewskich i rosyjskich z całej Litwy. Konarski, Mickiewicz, Piłsudski, Konwicki, Gruszczyński, Brzostowski – to tylko kilka przykładów osób, które łączą Polskę i Litwę i znalazły się w zgłoszonych do projektu pracach.

„Współpraca Instytutu Polskiego w Wilnie oraz Litewskiego Centrum Kształcenia Nieformalnego rozpoczęła się kilka lat temu. Zorganizowaliśmy w 2012 roku projekt „Czesław Miłosz. Czytające szkoły”, następnie ogólnolitewski projekt „Adoptujemy Zabytki Powstania Styczniowego”, w ramach którego uczniowie ze szkół Litwy połączeni w wielonarodowościowe grupy robocze, badali lokalną historię związaną z Powstaniem Styczniowym”- powiedziała koordynator projektów Polskiego Instytutu w Wilnie Anna Pilarczyk.

Celem projektu „Litwa i Polska- na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą”, który wpisuje się w przygotowania Polski i Litwy do uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości w 2018 roku, jest pogłębianie wzajemnego zrozumienia, szacunku i tolerancji pomiędzy mieszkającymi na Litwie Polakami a Litwinami w oparciu o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz łączące oba nasze narody postaci historyczne, miejsca, wydarzenia. Tych wspólnych punktów jest wiele – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Emilia Plater, Józef Piłsudski, Jerzy Giedroyć, Czesław Miłosz, ród Radziwiłłów, a także Tadeusz Kościuszko, czy Ludwik Zamenhof, rok imienia których właśnie obchodzimy.

„Zarówno Polska, jak i Litwa przygotowują się obecnie do obchodów jubileuszu odzyskania niepodległości. Choć te sto lat relacji polsko-litewskich nie zawsze były optymistyczne, jednak patrząc na prace młodzieży widać, że jest z czego się cieszyć i czym pochwalić. Mam nadzieję, że udział w projekcie sprawił wam dużo radości. Ja sam z waszych prac dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych rzeczy o miejscach i ludziach, których wcześniej nie znałem”- podczas uroczystego zamknięcia projektu mówił dyrektor Instytutu Polskiego Marcin Łapczyński.

Projekt, który trwa od lutego do czerwca 2017 roku, skierowany był do uczniów klas 6-11 wszystkich szkół na Litwie. W jego ramach uczestnicy poszukiwali w swojej najbliższej okolicy miejsc, wydarzeń i postaci historycznych świadczących o wspólnej polsko-litewskiej historii, pokazujących udaną współpracę na przestrzeni wieków. Zadaniem uczniów było stworzenie ciekawych tras ścieżek edukacyjnych, które po zakończeniu projektu będą udostępnione dla wszystkich osób zainteresowanych historią na specjalnej stronie internetowej założonej przez organizatorów. Strona będzie dostępna już wkrótce.

Część przygotowanych projektów dotyczyła szlaków dotyczących konkretnej osobowości, inne opierały się na szlakach geograficznych, gdzie centralnym punktem są określone konkretne miejscowości.

Pierwsze miejsce zdobył projekt „Polskie wyspy w Kownie” zrealizowany przez uczniów Gimnazjum Uniwersytetu Technologicznego w Kownie. Drugie miejsce podzielili autorzy projektu poświęconego Stanisławowi Gruszczyńskiemu – uczniowie Szkoły Lazdynai w Wilnie oraz uczennice Gimnazjum Sietuvos w Wilnie za projekt prezentujący 11 ważnych postaci związanych z Wilnem. Uczennice Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie znalazły się na trzecim miejscu za opracowanie szlaku śladami Józefa Piłsudskiego.

Na bazie opracowanych przez uczniów tras powstanie strona internetowa popularyzująca lokalną turystykę śladami polsko-litewskiej historii.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE