Finał pielgrzymki „Śladami Chrystusa”

Ostatni dzień pielgrzymowania rozpoczął się od zwiedzania kościoła Świętego Piotra „In Gallicantu” przy Górze Syjon, w którym znajduje się więzienie, gdzie przebywał Pan Jezus po aresztowaniu. Następnie grupa udała się do Starego Miasta Jerozolimy przez Bramę Lwów, odwiedziła kościół Św. Anny, gdzie jest miejsce narodzin NMP, oraz Sadzawkę Betesda, gdzie Pan Jezus uzdrowił paralityka. Głębokim przeżyciem było przejście Drogi Krzyżowej ulicami starego miasta Jerozolimy. Pątnicy nieśli krzyż i łączyli się z bólem Pana wśród hałasu ulicznego, bazaru i dużego tłumu. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej pielgrzymi odwiedzili Bazylikę Grobu Pańskiego, gdzie po odstaniu dwugodzinnej kolejki obejrzeli Grób Pański i Golgotę — miejsce ukrzyżowania Jezusa. Tuż obok Grobu Pańskiego przy ołtarzu Marii Magdaleny odbyła się ostatnia msza św. "Pielgrzymka do Ziemi Świętej skończyła się, ale pielgrzymowanie dopiero się zaczyna, ponieważ potrzeba mniej więcej pół roku po to, żeby uświadomić sobie, gdzie się było i co się widziało. Dopiero teraz człowiek wychodzi na drogę, na której ma spotkać Boga i rozpoznać go w swoim życiu" - mówił ks. Edward Kirstukas. Dzisiaj pielgrzymi powrócą do Wilna.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej