Filia UwB w Wilnie zaprasza na studia

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie zaprasza na studia. I tura rekrutacji trwa do 22 sierpnia 2020 roku!

zw.lt
Filia UwB w Wilnie zaprasza na studia

Fot. Joanna Bożerodska

Wymagane są dokumenty:

1. Świadectwo dojrzałości na studia licencjackie,
(dyplom licencjacki na studia magisterskie);
2. dowód osobisty lub paszport;
3. zaświadczenie lekarskie (z dopisem “Mokytis ir sportuoti gali”);
4. metryka urodzenia;
5. Opłata rekrutacyjna – 23 Euro.

Można dokonać rejestracji poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uwb.edu.pl/ samodzielnie, a po dokonaniu rejestracji w systemie IRK wysłać pod adres rekrutacja@uwb.lt następujące dokumenty:

1. ankietę kandydata pdf ze zdjęciem (IRK)

Skan lub zdjęcia:

2. Świadectwa dojrzałości na studia licencjackie,
(dyplom licencjacki na studia magisterskie);
3. dowodu osobistego lub paszportu;
4. zaświadczenia lekarskiego (z dopisem “Mokytis ir sportuoti gali”);
5. metryki urodzenia;
6. Opłaty rekrutacyjnej – 23 Euro.

Gavėjo pavadinimas: BALSTOGĖS UNIVERSITETO FILIALAS „EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS“
Gavėjo sąskaitos numeris: LT59 7044 0600 0611 0812
Mokėjimo paskirtis: STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA (asmens kodas, vardas pavardė)

UWAGA!
Należy wysłać wszystkie dokumenty razem i zapakować do rar albo zip, proszę także podpisać to swoim imieniem i nazwiskiem.

Etapy postępowania rekrutacyjnego w Filii UwB w Wilnie, Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym
Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
05.06- 22.08.2020 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
24.08.2020 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału.
25-26.08.2020 r.

PODCASTY I GALERIE