Filia UWB w Wilnie: Wmurowanie kamienia węgielnego

Dzisiaj, 16 września, odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Na działce, gdzie został wmurowany kamień węgielny, powstanie współczesna budowla polskiej uczelni. Będzie tu mogło pobierać naukę ok. 300 studentów.

Elżbieta Tupikowska
Filia UWB w Wilnie: Wmurowanie kamienia węgielnego

Fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Obecny na wydarzeniu minister edukacji i nauki RP Przemysław Czarnek podkreślił w swoim przemówieniu rolę, jaką odgrywa rozszerzenie filii dla społeczeństwa polskiego na Litwie. Zapowiedział również, że dzisiaj przez cały dzień będą trwać dyskusje z litewskim Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu w zakresie m.in. oświaty polskiej na Litwie.

Dzisiejsze wydarzenie daje wielką nadzieję, że za chwilę powstanie tutaj piękny budynek. Budynek, który będzie kosztował ok. 35 mln zł, z czego blisko 30 mln zł to jest dotacja z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki RP. Jesteśmy szczęśliwi, że Uniwersytet w Białymstoku jako jedyny uniwersytet Polski, ma swoje filie poza granicami kraju, czyli tutaj, w Wilnie. Ma to szczególne znaczenie dla Polaków na Litwie. Po to budujemy tę filię – żeby kształciła również w zakresie pedagogiki, na potrzebę edukacji młodych Polaków na Litwie. Między innymi o tych sprawach będziemy rozmawiać przez cały dzień z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej.“ – oświadczył P. Czarnek.

Fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Minister zaznaczył, że „jest to znaczące wydarzenie w relacjach polsko-litewskich na płaszczyźnie edukacji i nauki”.

Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie rozwiązać problemy, które gdzieś zupełnie niepotrzebnie się pojawiają. Po to również powstaje ta filia uniwersytetu, żeby problemów w zakresie szkolenia nie było. Jestem przekonany, że jest to znaczące wydarzenie w relacjach polsko-litewskich na płaszczyźnie edukacji i nauki” – dodał P. Czarnek.

W Wilnie od 2007 roku działa wydział ekonomiczno-informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). Wydział ma budynek, ale jest on w złym stanie technicznym, stąd decyzja o budowie nowego. Przetarg, w którym wybrano litewską firmę, udało się rozstrzygnąć w ubiegłym roku; uczelnia czekała na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Fot. ZW/ Bartosz Frtczak

Ogólna powierzchnia budynku to 3122,82 metrów kwadratowych.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu przy ul. Aguonu 22 w Wilnie wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu. Koncepcja zabudowy: czterokondygnacyjny budynek z mansardą i piwnicą o powierzchni (netto) nieco ponad 3,1 tys. m kw.

Wiceminister Gintautas Jakštas zaakcentował, że Litwa i Polska współpracuje w bardzo różnych dziedzinach, a jedną z nich to oświata.

Litwa i Polska współpracuje w bardzo różnych dziedzinach i cieszę się, że jedną z tych dziedzin jest oświata. Mamy aktywną społeczność polską na Litwie, a szczególnie w Wilnie. Ta społeczność nie maleje, w nią inwestuje się i może ona uczyć się w języku ojczystym” – podsumował G. Jakštas.

Fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Działający od października 2007 r. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Była to również pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie.

W wileńskiej filii UwB studenci kształcą się na trzech kierunkach: ekonomii, informatyce i europeistyce; są to studia licencjackie. Od 2014 r. uruchomiono też studia II stopnia na kierunku ekonomia. Jak informuje uczelnia, do tej pory studia w wileńskiej filii ukończyło ponad 840 absolwentów.

https://twitter.com/MEIN_GOV_PL/status/1570731563876503552?s=20&t=NETsaIlcQUaGxO-53YzQwg
PODCASTY I GALERIE