Filia UwB pomyślnie przeszła akredytację

Filia UwB, spośród 20 litewskich uczelni wyższych, pomyślnie przeszła ocenę i akredytację. Akredytacji nie przeszły takie uczelnie, jak: EHU, Akademia Biznesu i Zarządzania, Międzynarodowa Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Wileńskim czy Uniwersytet Szawelski.

Antoni Radczenko
Filia UwB pomyślnie przeszła akredytację

Fot. Małgorzata Kozicz

„Ciężko było przejść akredytację, bo na przykład EHU jej nie przeszedł, podobnie jak Uniwersytet Szawelski. Jest dużo wyższych uczelni, które otrzymały negatywne oceny. My zostaliśmy akredytowani, zmieściliśmy się w stawianych nam wymaganiach. Wymieniono nasze silne i słabe strony” – skomentował decyzję Centrum Oceny Jakości Studiów dziekan filii dr hab. Jarosław Wołkonowski.

Uczelnie były oceniane według kilku kryteriów: strategiczne zarządzanie, studia i nauka, działalność naukowa lub artystyczna, wpływ na rozwój regionu i kraju.

Eksperci Centrum napisali w rekomendacjach, że polska uczelnia ma dobrą kadrę naukową i pedagogiczną, filia współpracuje z różnymi organizacjami i ma wielu partnerów, uczelnia organizuje otwarte wykłady.

Wśród rekomendacji są następujące: należy stworzyć strategię badań oraz określić jej cele, poszukiwać odpowiednich placówek do odbycia praktyk studenckich, obserwować status ekonomiczny potencjalnych studentów i osób przyjętych na studia oraz poszukiwać możliwości, w jaki sposób pomóc niebogatej polskiej wspólnocie.

PODCASTY I GALERIE