Festyn „Śpiewaj z nami”: Symboliczny wieniec kultur

We wsi Szawle odbył się w sobotę 11. Festyn Kultury Polskiej Rejonu Szyrwinckiego "Śpiewaj z nami".

zw.lt
Festyn „Śpiewaj z nami”: Symboliczny wieniec kultur

Fot. Małgorzata Kozicz

„Organizujemy ten festyn, by pielęgnować nasze tradycje, by polskość przetrwała na tych ziemiach. Rejon szyrwincki był kiedyś rejonem polskim, teraz Polaków jest coraz mniej, dlatego można powiedzieć, że stoimy tu na straży polskości” – mówiła przed festynem prezes Szyrwinckiego Oddziału Związku Polaków na Litwie Stefania Tomaszun, organizatorka imprezy.

Podczas koncertu wystąpił zespoły: „Czerwone maki”, „Wesołe babki”, „Wiza”, „Stare Troki”, grupa folk-pop „Hanki”, Avižonių kaimo kapela, zespół taneczny „Jutrzenka” z Niemenczyna. Gościem specjalnym festynu był zespół z Białorusi „Lalki Corporation”.

„Witam wszystkich – tych, komu kultura polska jest bliska i ojczysta, a także tych, którzy interesują się tradycjami i obyczajami wszystkich mieszkających dookoła ludzi” – mówiła przemawiając do zebranych posłanka na sejm Rita Tamošunienė.

Do wielokulturowości Ziemi Wileńskiej nawiązał także sekretarz Związku Polaków na Litwie Edward Trusewicz.

„Zespoły, które biorą dzisiaj udział w koncercie, w symboliczny sposób splatają wieniec, który był wniesiony na początku dzisiejszej imprezy. Mogą się w nim znaleźć kwiaty, symbolizujące różne narodowości, różne rodzaje kultur, w które nasza Wileńszczyzna jest niezwykle bogata. To akurat nas charakteryzuje, że te różne kultury mogą zaistnieć pod barwami biało-czerwonymi, pod barwami naszej polskiej kultury, która jest otwarta na wszystkie inne kultury i ich przejawy” – podkreślił Trusewicz.

Koncert prowadziła radna miasta Wilna Edita Tamošiūnaitė.

PODCASTY I GALERIE