Ewa Wołkanowska-Kołodziej laureatką konkursu na temat wykluczenia społecznego

Dziennikarka z Wilna Ewa Wołkanowska-Kołodziej została laureatką konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, wybitnej polskiej socjolożki. Celem konkursu jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o współczesnym ubóstwie i wykluczeniu społecznym.

zw.lt
Ewa Wołkanowska-Kołodziej laureatką konkursu na temat wykluczenia społecznego

Ewa Wołkanowska-Kołodziej otrzymała nagrodę za reportaż prasowy „Więźniowie czwartego piętra” – o ludziach, którzy z powodu wieku lub choroby nie mogą opuszczać swoich mieszkań, gdyż nawet pokonanie schodów stanowi dla nich trudność.

„Zawód dziennikarza, który nie ma stałej pracy w żadnej redakcji, tylko pracuje na zlecenia, jest raczej kiepskim wyborem życiowym. Daje dużą wolność, ale nie daje też żadnego bezpieczeństwa finansowego i socjalnego. Niektórzy mówią, że bycie reporterem to hobby albo wręcz powołanie. Bardzo się z tym utożsamiam, dlatego jakiś czas temu postanowiłam pisać jedynie o rzeczach ważnych, takich, które w małym zakresie, a jednak zmieniają świat na lepsze” – mówi dla zw.lt pochodząca z Wilna dziennikarka.

„Tekst „Więźniowie czwartego piętra” jest o ludziach, którzy mieszkają w blokach bez wind i od lat nie wychodzą ze swoich domów. Nie pójdą demonstrować w obronie swoich praw po Sejm, nie udzielą wywiadu w telewizji śniadaniowej, są zdani na sąsiadów, wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej. Nie wierzę w to, że ten tekst jest w stanie poprawić ich los, ale wierzę, że mogą go przeczytać osoby, które to zrobić mogą. I to jest ten mój wkład w zmienianie świata – uwrażliwianie czytelników” – dodaje Ewa Wołkanowska-Kołodziej.

Organizatorem konkursu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Instytut Studiów Politycznych PAN jako wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”.

PODCASTY I GALERIE