Europejska Nagroda Obywatelska dla Uniwersytetu III Wieku

W sobotę (1 października) litewski uniwersytet III Wieku imienia Medarda Czobota odbierze Europejską Nagrodę Obywatelską co roku przyznawaną przez Parlamet Europejski.

zw.lt
Europejska Nagroda Obywatelska dla Uniwersytetu III Wieku

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w auli Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie.

W sumie nagrodę przyznano w tym roku pięćdziesięciu osobom i organizacjom w Unii Europejskiej.

Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich. Laureatami mogą zostać obywatele, grupy, stowarzyszenia oraz organizacje. Każdy deputowany Parlamentu Europejskiego ma prawo do nominowania jednego kandydata. Nagrodę przyznaje się za działania w następujących dziedzinach: promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami.

Medard Czobot urodził się 26 maja 1928 r. w Miednikach. Po wojnie, w 1949 roku ukończył uczelnię farmakologiczną w Kownie. Później studiował medycynę na Uniwersytecie Wileńskim. Od 1956 do 1960 roku pracował w kolejowej służbie zdrowia w Wilnie. W 1965 roku obronił doktorat z medycyny i kontynuował pracę w Instytucie Medycyny.

Pod koniec 80. lat ubiegłego stulecia, wraz z uaktywnieniem się na Litwie nurtów niepodległościowych zaangażował się w działalność polityczną oraz polonijną. W lutym 1990 r. wybrany posłem do Rady Najwyższej Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w okręgu Wilno-miasto z ramienia Związku Polaków na Litwie, zasiadał we frakcji polskiej. Pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Zdrowia. 11 marca 1990 jako jeden z trzech Polaków złożył swój podpis pod Aktem Przywrócenia Państwa Litewskiego.

W 1992 roku został ponownie wybrany do litewskiego parlamentu. Wtedy też związał się z litewską partią chrześcijańskich demokratów. W Latach 1997-2000 roku był też radnym samorządu miasta Wilna. Od 1995 roku piastował stanowisko rektora Uniwersytetu III Wieku.

W roku 2000 odznaczony został Medalem Niepodległości Litwy.

Miejscem spoczynku Medarda Czobota jest cmentarz na Antokolu.

PODCASTY I GALERIE