Eurobarometr: AWPL-ZCHR poza Parlamentem Europejskim

Na stronie Parlamentu Europejskiego, w dziale Badania Opinii Publicznej, został opublikowany raport dotyczący intencji wyborczych przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu europejskiego. Z raportu wynika, że AWPL-ZCHR nie będzie miała własnego przedstawiciela w PE.

zw.lt
Eurobarometr: AWPL-ZCHR poza Parlamentem Europejskim

Fot. Joanna Bożerodska

„Jeżeli dla danego państwa dostępnych jest kilka badań sondażowych w okresie obserwacji, ich wyniki są przeliczane na jeden (matematycznie) uśredniony wynik dla każdej partii, bez stosowania współczynników korygujących ani innych zabiegów algorytmicznych. W przypadku gdy dostępne są wielorakie badania, oddzielne tabele zawierają szczegółowe informacje na temat różnych wyników badań. Uśrednione dane wykorzystano do sporządzenia wykresu tendencji ukazującego zmiany w odniesieniu do każdej partii politycznej w porównaniu z uśrednionymi wynikami z poprzednich miesięcy” – czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego.

„Parlament Europejski nie zlecił ani nie przeprowadził żadnego z sondaży intencji wyborczych wykorzystanych w tym dokumencie. Są to powszechnie dostępne sondaże, publikowane przez określone i wiarygodne ośrodki badania opinii publicznej w każdym państwie członkowskim. Sondaże są gromadzone przez Kantar, Dział Badania Opinii Publicznej oraz biura kontaktowe Parlamentu w państwach członkowskich. Chociaż dokłada się wszelkich starań, aby dokonać kompleksowego, wiarygodnego i niestronniczego wyboru sondaży intencji wyborczych w przypadku każdego kraju, proces ten może nie w każdym przypadku być w pełni wyczerpujący” – informuje ponadto dział PE.

Z raportu wynika, że największym poparciem na Litwie cieszy się Związek Chłopów i Zielonych, który popiera 28,1 proc. wyborców. Na drugim miejscu znaleźli się konserwatyści (24,7 proc.), na trzecim socjaldemokraci (12,9 proc.). To oznacza, że konserwatyści i „chłopi” mogą mieć trzech reprezentantów w Parlamencie Europejskim, natomiast socjaldemokraci – 2.

Na jeden mandat mogą liczyć: Partia Pracy (8 proc.), Porządek i Sprawiedliwość (7,3 proc.) oraz Litewska Socjaldemokratyczna Partia Pracy (6,2 proc.).

Pozostałe partie, zgodnie z sondażem, nie trafiają do Parlamentu Europejskiego. Notowania Ruchu Liberałów są na poziomie 4,7 proc. natomiast AWPL-ZCHR na 3,5 proc.

Od 1973 r. instytucje europejskie zlecają we wszystkich państwach członkowskich UE regularne badania opinii publicznej o nazwie Eurobarometr.

W 2007 r. Parlament Europejski zainicjował własną serię badań Eurobarometr. Sondaże te obejmują szeroki zakres kwestii, skupiając się na postrzeganiu UE przez obywateli oraz na ich oczekiwaniach wobec działań UE, a także na głównych wyzwaniach, przed jakimi stoi Unia. Bada się również szczegółowo nastawienie obywateli wobec UE i Parlamentu Europejskiego oraz uważnie śledzi poglądy społeczeństwa na temat wyborów europejskich. Ze względu na długotrwały charakter tych badań analiza wyników umożliwia szczegółowe zapoznanie się z tendencjami i ewolucją opinii publicznej na temat kwestii europejskich, zarówno na szczeblu krajowym, jak i w wymiarze społeczno-demograficznym.

Przed wyborami europejskimi Parlament przeprowadza szereg specjalnych badań Eurobarometr. Bada się przede wszystkim postawy Europejczyków podczas kampanii poprzedzającej wybory europejskie, zainteresowanie obywateli europejskich wyborami oraz ich opinie na temat projektu europejskiego. Szczegółowe analizy przeprowadzane po wyborach europejskich uzupełniają ten istotny wkład w lepsze zrozumienie zachowań wyborczych obywateli europejskich.

Link do oryginału.

PODCASTY I GALERIE