Ethnic Kitchen w DKP

Pokazem filmu „Ethnic Kitchen” w reżyserii Aistė Ptakauskaitė w DKP zakończyły się wczoraj „Wieczory z filmem dokumentalnym” organizowane przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR). Po projekcji odbyła się dyskusja,

zw.lt
Ethnic Kitchen w DKP

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Ethnic Kitchen” to film przedstawiający historię czterech kobiet nielitewskiego pochodzenia, które zamieszkują Litwę od wielu lat. Jest to swoista odpowiedź na pytanie „Czy Litwa może być Twoją ziemią obiecaną”?

W ramach projektu pokazano filmy „Experiment Translation” i „Cyganie Karpaccy z pogranicza polsko – słowackiego”.

PODCASTY I GALERIE