Ełk: X Jubileuszowa Gala Nagród Białej Lilii

Białe Lilie zostały przyznane już po raz X. Podczas jubileuszowej Gali, która odbyła się 22 czerwca 2016 r. w Ełckim Centrum Kultury prezydent Tomasz Andrukiewicz uhonorował najbardziej zasłużonych ełczan i przedsiębiorców. W trakcie Gali insp. Marek Hyzopski odebrał medal „Zasłużony dla Miasta Ełku”. Na zakończenie uroczystości symboliczne statuetki jubileuszowe otrzymali dotychczasowi laureaci nagród z lat 2006 - 2015.

zw.lt
Ełk: X Jubileuszowa Gala Nagród Białej Lilii

Fot. Miasto Ełk

Nagrody Białej Lilii przyznawane są corocznie od 2007 roku w ośmiu kategoriach: Przedsiębiorca Roku, Nagroda Artystyczna, Mecenas Kultury, Mecenas Sportu, Sportowiec Roku, Ambasador Ełku, Postawa Godna Naśladowania i Nagroda Specjalna.

Tegoroczna Jubileuszowa Gala rozpoczęła się uroczystym uhonorowaniem insp. Marka Hyzopskiego Komendanta Powiatowego Policji w Ełku w latach 2000 – 2016. Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Ełku Dariuszem Wasilewskim wręczyli Komendantowi medal „Zasłużony dla Miasta Ełku” przyznany uchwałą Rady Miasta Ełku w dniu 25 maja 2016 r. podczas XIX sesji zwyczajnej na wniosek Prezydenta Miasta Ełku. Medal został przyznany „za zasługi dla rozwoju Miasta Ełku, zwłaszcza za wieloletnią i zaangażowaną prace w zwiększanie bezpieczeństwa miasta Ełku i jego mieszkańców”.

Następnie goście uczestniczący wjubileuszowej Gali obejrzeli krótki film – wspomnienia z dotychczasowych uroczystości z lat 2007 – 2015, w których zaprezentowani zostali wszyscy laureaci nagród Białych Lilii.

Nagroda w kategorii Postawa Godna Naśladowania może być przyznana osobom cieszącym się nieposzlakowaną opinią, które swoją postawą lub poprzez realizowane działania stanowią wzór do naśladowania przede wszystkim dla lokalnej społeczności. W tym roku Białą Lilię otrzymała Jednostka Strzelecka 1007 Ełk m.in. za czynne uczestniczenie w życiu miasta, szczególne zaangażowanie oraz promowanie takich wartości jak Bóg, Honor i Ojczyzna. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali: Pani Barbara Skopowska, Pani Zuzanna Obrycka oraz Pan Alfons Bobowik.

Tytuł Ambasadora Ełku mogą otrzymać osoby, organizacje lub stowarzyszenia, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie promocji miasta Ełku w kraju i za granicą. Tegoroczna kapituła przyznała statuetkę Panu Edwardowi Traskowskiemu m.in. za promowanie miasta podczas wielu wydarzeń sportowych, w których aktywnie uczestniczy sam oraz w trakcie turniejów i rozgrywek UKS Nenufar 5.Wyróżnienie przyznano dr Rafał Sulimie, dyrygent Chóru „Kontrapunkt”.

W kategorii Mecenasa Kultury kryterium wyboru stanowi wspieranie oraz działalność w sferze animacji kultury. Białą Lilię otrzymał Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy za aktywnie angażowania się w przedsięwzięcia z zakresu kultury, w tym wspólną z Ełckim Centrum Kultury organizację festiwali, kina czy koncertów. Był to nie tylko wkład finansowy, ale również uczestnictwo studentów w przygotowaniu tych wydarzeń.

W tym roku kapituła nie przyznała statuetki w kategoriiNagroda Artystyczna. Wyróżnienia natomiast otrzymali za osiągnięcia w dziedzinie muzycznej bracia Panowie Andrzej i Krzysztof Grzybowscy oraz PanRyszard Klepacki za promowanie w swojej twórczości pisarskiej piękna miasta Ełku.
Sportowcem Roku, za szczególne osiągnięcia sportowe m. in. podczas Mistrzostw Europy Kadetów Karate Shinkuokushin (wicemistrz) oraz zakwalifikowanie się do Mistrzostw Europy Karate Kyokushin przyznano Oskarowi Sosnowskiemu. Wyróżnienie otrzymał Marcin Senda.
Mecenasem Sportu, za wspieranierozwoju lokalnego sportu, w tym przekazywanie darowizn na rzeczMiejskiego Klubu Sportowego EŁK został Paweł Babiński. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Pani Agnieszce Jankowskiej.

StatuetkaPrzedsiębiorcy Roku wręczona została Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu Motoryzacji EXMOT m.in. za stały rozwój, innowacyjne rozwiązania, zapewnianie miejsc pracy osobom niepełnosprawnym oraz promowanie miasta Ełku podczas targów motoryzacyjnych. Wyróżnienie otrzymała firma J&H Olender.

Statuetkę w kategorii Nagroda Specjalna odebrał insp. Marek Hyzopski. Komendant został uhonorowany za ponad 36 letnią służbę na rzecz mieszkańców miasta Ełku, podejmowanie działań służących utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz bardzo dobrą współpracę z samorządem oraz Strażą Miejską. Wyróżnienie przyznano Pani Halinie Jarosławskiej.

Po wręczeniu tegorocznych Białych Lilii prezydent Tomasz Andrukiewicz uhonorował dodatkowo wszystkich dotychczasowych laureatów wręczając specjalne jubileuszowe statuetki.

PODCASTY I GALERIE