Ełk wspiera osoby dotknięte autyzmem

Z okazji obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia na niebiesko podświetlone zostaną najsłynniejsze budynki świata. Do inicjatywy, jak co roku włącza się również miasto Ełk. Kolorem błękitnym rozbłyśnie w tym dniu m.in. miejski Ratusz.

zw.lt
Ełk wspiera osoby dotknięte autyzmem

Fot. Miasto Ełk

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Kataru. Idea ta została wsparta również przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Kolorem symbolizującym solidarność z osobami chorującymi na autyzm jest niebieski. W tym dniu, oświetlając swoje najbardziej charakterystyczne obiekty różnymi odcieniami błękitu, do akcji włączają się największe najsłynniejsze miasta świata. I tak 2 kwietnia możemy podziwiać np. Empire State Building w Nowym Jorku, Sydney Opera House, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz wiele innych obiektów w różnych miastach.

W Ełku, jak co roku na niebiesko podświetlony zostanie budynek Urzędu Miasta czyli miejski Ratusz oraz kilka innych budynków.
Symbolicznym aktem solidarności i okazania wsparcia osobom chorującym na autyzm, jest również m.in. założenie w tym dniu niebieskiej bluzki, spodni czy apaszki bądź też przypięcie błękitnej wstążeczki. Miasto zachęca do tego nie tylko ełczan, ale także wszystkich ludzi wrażliwych na los drugiego człowieka.

Główne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ełku odbędą się 6 kwietnia 2016 r. W planie wydarzenia, podczas zorganizowanej gali przewidziano m.in. rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Świat na niebiesko”.

Organizatorami konkursu są: Prezydent Miasta Ełku i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „IMPULS”.

Podczas uroczystości nastąpi również nadanie tytułu Honorowego Ambasadora Stowarzyszenia przyznanego osobom, które wspierają ełcki „IMPULS”. Z ich dobrej woli, hojności i pomocy korzystają przede wszystkim dzieci dotknięte autyzmem i ich rodziny.

Autyzm to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Osoby nim dotknięte w odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe, mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata i rozumieniem relacji społecznych. Szacuje się, że na terenie Ełku, we wszystkich typach szkół, uczy się ponad 100 dzieci dotkniętych chorobą autyzmu, z czego ok. 58 uczniów to podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS. Natomiast w mieście dotkniętych autyzmem może być nawet 300 osób.

Warunkiem sukcesu w leczeniu autyzmu jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii. Stowarzyszenie IMPULS we współpracy z Prezydentem Miasta Ełku dokłada wszelkich starań aby zapewnić swoim podopiecznym jak najszersze spektrum pomocy. Zarówno w zeszłym jak i w tym roku mieszkańcy Ełku mogą korzystać z bezpłatnych usług lekarza psychiatry dziecięcego. W tym roku w ramach dofinansowań z Urzędu Miasta Ełku, dzieci należące do Stowarzyszenia będą mogły skorzystać z treningu umiejętności społecznych, aquaterapii, zajęć tanecznych, muzykoterapii oraz elementów terapii integracji sensorycznej.

Miasto Ełk wspomaga również dorosłe osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem. Od tego roku w mieście działa Środowiskowy Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i dorosłych z autyzmem.

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Są okazją do globalnego zaangażowania i efektywnej międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Ich celem jest także zwrócenie uwagi na potrzeby osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów, poprawa dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych, zachęcanie społeczeństwa do postawy tolerancji i akceptacji.

PODCASTY I GALERIE