Ełckie obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Projekcja filmu „Gniazdo”, Koncert Chopinowski, wystawa znaczków pocztowych czy konferencja historyczna, to wydarzenia które odbędą się w Ełku w terminie 14 – 22 kwietnia 2016 r. w związku z Jubileuszem 1050 rocznicy Chrztu Polski. Wstęp wolny.

zw.lt
Ełckie obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Fot. Miasto Ełk

Sejm ustanowił rok 2016, rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Za jej przyjęciem uchwały głosowało 413 posłów. Nie było ani jednego głosu przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

„Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji Chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu (…)” – głosi uchwała ustanawiająca 2016 r. Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Podkreślając znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I, dokument przypomina słowa wypowiedziane 14 lutego 1998 r. do polskich biskupów przez św. Jana Pawła II:
„Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami bogatej historii i kultury”.

Program obchodów:

14 kwietnia

godz. 17:00 – Wystawa znaków pocztowych (Galeria Holl ECK), wstęp wolny:
• Zbiory: “Złoty jubileusz ojczyzny 1966-2016” “Millennium Poloniae 966-1966.
Na kontynentach świata”
godz. 17:30 – Projekcja filmu “Gniazdo” (sala widowiskowa ECK), wstęp wolny:
• wstęp wolny – bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie biletowej ECK

15 kwietnia

godz. 17:00 – Koncert Chopinowski – Marcin Kulesza (sala widowiskowa ECK), wstęp wolny:
• koncert młodego pianisty Marcina Kuleszy – trzykrotnego stypendysty Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który czynnie rozwija się pod okiem wybitnych profesorów, a co za tym idzie często koncertuje zarówno w Polsce, Europie jak i w Stanach Zjednoczonych wstęp wolny.

22 kwietnia

godz. 10:00 – Konferencja historyczna (sala widowiskowa ECK), wstęp wolny:
• Dr Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku)
„Chrzest Polski – mity historiograficzne, ograniczenia badawcze i rzeczywistość historyczna”
• Prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
„Tło polityczne misji chrystianizacyjnych na ziemie bałtyjskie za panowania Bolesława Chrobrego”
• Prof. dr hab. Piotr Juliusz Jaroszyński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
„Cywilizacyjne znaczenie chrześcijaństwa dla Polski dawniej i dziś”