Eksperci prawa międzynarodowego z całej Polski w Wilnie

W Wilnie trwa konferencja naukowa „Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka”, zorganizowana przez Wydział Prawa oraz Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Jednocześnie odbywa się Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego z wielu ośrodków naukowych w Polsce.

zw.lt
Eksperci prawa międzynarodowego z całej Polski w Wilnie

Fot. Roman Niedźwiecki

„Jest to dla mnie osobiście, dla moich współpracowników oraz dwóch wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku: Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie wielki zaszczyt – zorganizować i otworzyć dzisiejszą konferencję połączoną ze zjazdem katedr prawa międzynarodowego publicznego. Tegoroczny zjazd katedr jest zjazdem wyjątkowym, bowiem element międzynarodowy, transgraniczny pojawił się już na etapie organizacji tego przedsięwzięcia” – powiedziała witając zebranych dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, prof. Mieczysława Zdanowicz.

Jak podkreśliła dziekan, dzięki szeroko ujętemu tematowi konferencji nawet ekonomiści i politolodzy znaleźli w niej tematy dla siebie.

W inauguracji konferencji wzięła udział ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

„To dla mnie wielki zaszczyt, że już kolejny raz w Wilnie otwieram konferencję naukową w tej placówce, która współtworzy życie intelektualne tego miasta i pomaga rozwijać potencjał intelektualny, naukowy Polaków na Litwie. Ogromną wagę przykładamy do rozwoju naukowego tej placówki” – zaznaczyła ambasador.

„Zwykle nie mam problemów z wypowiadaniem się, a w tej chwili jestem wzruszony. Wzruszony tym, że wreszcie odbywa się u nas zjazd katedr prawa międzynarodowego. Z drugiej strony – nie do końca u nas, bo w Wilnie. Białystok nie byłby sobą, gdyby zrobił to zwyczajnie. Wilno jest taką specyfiką naszego uniwersytetu, który ma misję ukierunkowaną na wschód, który stworzył sieć uniwersytetów pogranicza i stara się to naukowo mądrze wykorzystywać” – powiedział podczas otwarcia konferencji prof. Maciej Perkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Jak dodał, wkrótce „Wilno może wywrzeć jeszcze silniejsze piętno na naszym uniwersytecie”. „W tej chwili trwa dyskusja o tym, że potrzeba nowego patrona. Pojawiają się nazwy królów, którzy coś wspólnego z Wilnem mają. Jedna grupa – realiści – proponuje imię Zygmunta Augusta. Inna – symboliści – mówi, że powienien to być Stefan Batory. Jest to imię „niezagospodarowane” – za 20 lat nikt nie będzie pamiętał, że te wiele lat tradycji to niekoniecznie nasza tradycja” – opowiadał prof. Perkowski.

Zwracając się do zebranych w Domu Polskim dyrektor Artur Ludkowski wyraził nadzieję, że stosunki polsko-litewskie w świetle prawa międzynarodowego będą się polepszały. „Wkrótce będziemy obchodzili kolejny jubileusz podpisania traktatu polsko-litewskiego w 1994 roku. Wiele z punktów nie zostało zrealizowanych, ale to się zmienia” – zauważył Ludkowski. Jak dodał, pierwszym krokiem jest pojawienie się polskich kanałów na Litwie, których retransmisja rozpoczęła się wczoraj.

PODCASTY I GALERIE