EFHR wspiera Inicjatywę Obywatelską „Minority SafePack”

W dniu 1 marca 2018 roku, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wraz z Wydziałem Ekonomii i Informatyki Uniwersytetu Białostockiego (UWB) w Wilnie zorganizowała spotkanie, którego celem było wsparcie Europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack“.

EFHR wspiera Inicjatywę Obywatelską „Minority SafePack”

Fot. EFHR

Szerokie grono studentów przybyło na spotkanie, którzy wykazali się zaangażowaniem i aktywnym uczestnictwem. Na spotkanie przybyły także przedstawiciele Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Na początku spotkania Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych (DMN) Vida Montvydaitė przedstawiła sytuację mniejszości na Litwie oraz działalność (DMN). Dziekan UWB dr hab. Mieczysława Zdanowicz opowiedziała dla wszystkich zebranych, czym jest Europejska inicjatywa Obywatelska, wytłumaczyła jej cele oraz procedury zbierania podpisów. Prawnik EFHR Leszek Jankowski przedstawił inicjatywę „Minoroty SafePack” i wzywał każdego do jej podpisania.

Inicjatywa „Minority SafePack“ to pakiet propozycji ustaw, który ma zagwarantować ochronę mniejszości narodowych oraz szereg aktów prawnych UE, umożliwiających wspieranie praw mniejszości, prawa do języka oraz do ochrony kultury. Główne cele inicjatywy można streścić jako: bezpieczeństwo mniejszości oraz regulacje ustawowe związane z mniejszościami. Więcej informacji o tym, czym jest inicjatywa „Minority SafePack“ można znaleźć tu.

EFHR zachęca wszystkich do podpisania inicjatywy. Inicjatywę można podpisać na stronie www.efhr.eu/safepack. Termin składania podpisów mija 3 kwietnia 2018 roku. Na Facebooku EFHR jest ogłoszony konkurs, w którym każdy, kto podpisze inicjatywę każdy poniedziałek ma szans do wygrania dwóch biletów do kina, a 2 kwietnia ogłosimy zwycięzcę, który otrzyma super nagrodę – wycieczkę do Tallina! Z zasadami oraz regułami konkursu można zapoznać się tu.

PODCASTY I GALERIE