EFHR weźmie udział w projekcie dla rozwoju Spójności Społecznej na Litwie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) została zakwalifikowana do udziału w międzynarodowych warsztatach dla rozwoju spójności społecznej „Exercising our Rights!- Developing new tools in support of Social Cohesion“ (pl. Ćwiczmy swoje prawa! –Wypracowanie nowych narzędzi wzmocnienia Spójności Społecznej).

EFHR weźmie udział w projekcie dla rozwoju Spójności Społecznej na Litwie

Fot. BFL/Saulius Žiūra

Pracownicy EFHR wezmą udział w cyklu szkoleń w Belgii, Serbii oraz Hiszpanii, organizowanych przez Youth for Exchange and Understanding (pl. Młodzież dla Wymiany i Zrozumienia, abr. YEU). W międzyczasie każda organizacja biorąca udział w programie jest zobowiązana zorganizować szkolenia oraz inne inicjatywy dla społeczności lokalnej (w przypadku EFHR działania będą realizowane na Litwie), wdrażając w życie nabyte umiejętności i wypróbowując nowe narzędzia i metody wzmacniania Spójności Społecznej.

Zadaniem szkoleń jest wzmocnienie Spójności Społecznej w państwach Unii Europejskiej, stosując nieformalne metody nauczania w celu zrozumienia procesów społecznych i promowania aktywności w tworzeniu społeczeństwa równych możliwości, lepszego zrozumienia różnych generacji praw człowieka oraz zwalczania dyskryminacji i marginalizacji określonych grup społecznych. Kolejnym zadaniem projektu jest promocja edukacji międzykulturowej oraz zdobycie nowych umiejętności w celu zaangażowania mniej zintegrowanych grup społecznych (mniejszości narodowych i etnicznych, osób w podeszłym wieku, imigrantów, mieszkańców małych miejscowości) do większej aktywności społecznej. W projekcie wezmą udział trenerzy i organizatorzy z 15 państw Unii Europejskiej.

EFHR często realizuje projekty skierowane do wspomnianych grup społecznych, szczególnie mniejszości narodowych (np. projekt WOS, konkurs artystyczny na temat praw człowieka, kampania przeciwko mowie nienawiści w Internecie). W czasie szkoleń pracownicy EFHR zdobędą nowe kompetencje, które będą bardzo przydatne w realizacji kolejnych projektów.

W ramach projektu „Ćwiczmy swoje prawa! – Wypracowanie nowych narzędzi wzmocnienia Spójności Społecznej“ na przełomie sierpnia i września będzie zorganizowany projekt w celu zwiększenia Spójności Społecznej dla wspólnoty lokalnej na Litwie, o czym będziemy informować na bieżąco na stronie Fundacji.

PODCASTY I GALERIE