EFHR walczy z mową nienawiści w internecie

15 marca 2016 r. na stronie internetowej lrytas pojawił się artykuł zatytułowany „Zamieszanie w Rosji: oburzyła kwestia aneksji Krymu” (lit. : „Rusijoje – sujudimas: įsiutino aneksuoto Krymo klausimas“), pod którym tego samego dnia osoba pod pseudonimem „DEBILAI RUSKELIAI” napisała komentarz „atomowa wam na głowę, a nie krym” (lit.: „atomine jums ant galvos o ne kryma“).

EFHR walczy z mową nienawiści w internecie

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Zdaniem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (dalej – EFHR), pozostawiony pod artykułem komentarz podżegał do nienawiści ze względu na przynależność narodową. Prokuratura Dzielnicowa m. Kowno odmówiła jednak wszczęcia postępowania, gdyż w opinii eksperta, twierdzenia komentatora nie naruszają prawa do swobodnego wyrażania opinii oraz nie podżegają do nienawiści, a są jedynie subiektywną opinią. Ostatecznie, po zaskarżeniu tej decyzji przez EFHR, postępowanie zostało wszczęte i sprawa została skierowana do sądu.

Po rozpatrzeniu sprawy, zgodnie z opinią Służby Inspektora Etyki Dziennikarskiej (lit. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba), Sąd Dzielnicowy Rejonu Kiejdańskiego uznał, że oskarżony napisał komentarz, w którym publicznie gardził grupą narodową i zachęcał do nienawiści wobec niej. Tego rodzaju komentarz oskarżonego był publiczny, a jego autor chciał, aby jego opinia była znana również innym osobom korzystającym z usług internetowych.

Sąd uznał oskarżonego za winnego w publicznym gardzeniu osobami narodowości rosyjskiej, zachęcaniu do nienawiści na tle narodowym, po części przekonań i poglądów, i wyznaczył 4-miesięczne ograniczenie wolności, podczas którego oskarżony zobowiązany jest pracować lub być zarejestrowanym jako bezrobotny.

W 2016 r. EFHR przekazała do prokuratur litewskich 23 wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie komentarzy nawołujących do nienawiści. Od momentu powstania Fundacji takich wniosków złożono 570, z czego 47 sprawy zostały wygrane. Osoby, które zauważą komentarze mogące podżegać do nienawiści prosimy o informowanie EFHR wysyłając informację na prawo@efhr.eu.

PODCASTY I GALERIE