EFHR: Ujednolicony egzamin z języka litewskiego sprawia trudności uczniom szkół mniejszości

Od 2013 r. maturzyści mniejszości narodowych na Litwie, w tym – ze szkół polskich, zdają ujednolicony egzamin z języka litewskiego i literatury. W tym roku podczas egzaminu maturalnego z języka litewskiego i literatury dozwolone było 20-minutowe korzystanie z elektronicznych wersji utworów – komputera. Także od roku 2018 można posługiwać się dowolnym autorem z programu szkolnego, dotychczas lista autorów była ograniczona.

zw.lt
EFHR: Ujednolicony egzamin z języka litewskiego sprawia trudności uczniom szkół mniejszości

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Zdaniem Narodowego Centrum Egzaminacyjnego – (NEC) w tym roku średnia zebranych punktów z egzaminu państwowego języka litewskiego oraz literatury wzrosła – w ubiegłym roku wynosiła 39,8 punktów, a w tym 42. Taki wynik nie jest jednak pocieszający, jako że w tym roku egzaminu z języka litewskiego nie zdało 23,5 % uczniów szkół mniejszości narodowych (o 4,2 % więcej niż w roku 2017), oraz 7,8% uczniów szkół litewskich. W roku 2017 liczba uczniów, którzy nie zdali egzaminu wynosiła 19,3 % w szkołach mniejszości oraz 10,5 % w szkołach litewskich. W większości uczelni wyższych zdanie państwowego egzaminu z języka litewskiego oraz literatury jest obowiązkowym kryterium do wstąpienia na uczelnię.

Według NEC, stopnie ze wszystkich przedmiotów oraz oceny półrocza w szkołach, w których trwa nauczanie w języku mniejszości są wyższe, niż w szkołach z nauczaniem w języku litewskim, a wyniki egzaminów państwowych są niższe. Przyczyną tego, zdaniem NEC, jest możliwe zawyżanie ocen w szkołach mniejszości, co powoduje nierozsądne oczekiwania wobec wyników egzaminów.

Zdaniem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), takie rezultaty egzaminu pokazują, iż uczniom szkół mniejszości narodowych trudno jest dostosować się do ujednolicenia egzaminu i że okres przejściowy nie był odpowiedni.
Egzamin z języka polskiego zdało w tym roku 99,8 proc. maturzystów szkół polskich. Sprawdzian z rosyjskiego jako języka ojczystego zdało zaś 97,2 procent. Egzamin z języka polskiego zdawało 819 uczniów, z rosyjskiego – 248. Niestety, matura z języka ojczystego dla abiturientów szkół mniejszości narodowych, a więc również polskich, od 2000 roku na Litwie nie ma statusu egzaminu państwowego, zdawana jest jedynie na poziomie szkolnym. Nie jest to egzamin obowiązkowy, a jego wyników nie uwzględnia się podczas rekrutacji na studia. Decyzję o tym, czy egzamin będzie obowiązkowy podejmują rady szkół.

PODCASTY I GALERIE