EFHR: Szkolenia o prawach mniejszości narodowych

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zaprasza na szkolenie pt. „Rights of national minorities in the European Union: theory and practice“ (Prawa mniejszości narodowych w Unii Europejskiej: teoria i praktyka).

zw.lt
EFHR: Szkolenia o prawach mniejszości narodowych

Fot. EFHR

Szkolenie poprowadzi ekspert w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz praw człowieka, docent Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie, Katarzyna Miksza. K. Miksza posiada jedenastoletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów.

Tematy szkolenia:

1. Provisions of the Treaties (Postanowienia Traktatów);
2. The Charter of Fundamental Rights of the European Union (Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej);
3. Provisions of regulations and directives (Postanowienia rozporządzeń i dyrektyw);
4. The European Parliament’s Committee on Petitions (PETI) – practical issues of the petitions (Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego (PETI) – kwestie praktyczne petycji).

Szkolenia kierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka. Zapraszamy prawników, adwokatów, prokuratorów, pracowników organizacji pozarządowych, studentów oraz wszystkich chętnych. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Szkolenie odbędzie się w jęz. angielskim w dniu 23 maja o godz. 10 w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76, Wilno) w kabinecie nr. 305. Na zgłoszenia czekamy pod adresem mailowym szkolenia@efhr.eu do dnia 22 maja. Ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji dostępnych jest pod numerem telefonu: +37069150822.

EFHR od lat organizuje wiele szkoleń prowadzonych przez wysoce uznanych specjalistów w zakresie prawa międzynarodowego. W tym roku EFHR wdraża już 4 cykl projektu „Wdrażanie prawa międzynarodowego“. Więcej informacji o dotychczas prowadzonych przez EFHR szkoleniach można znaleźć tutaj.

Patronem projektu jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE