EFHR sprawdza, co kandydaci w wyborach obiecują mniejszościom narodowym

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) wdraża projekt, mający na celu zapoznanie się z programami wyborczymi i stanowiskami potencjalnych merów, komitetów i partii w kwestiach mniejszości narodowych. To wszystko w celu egzekwowania prawa mniejszości narodowych do udziału w wyborach oraz także biorąc pod uwagę zalecenia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

zw.lt
EFHR sprawdza, co kandydaci w wyborach obiecują mniejszościom narodowym

Fot. Roman Niedźwiecki

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OBWE/ODIHR) w sprawozdaniach z misji oceny wyborów z lat 2012-2016 zauważyło, że obecna reprezentacja mniejszości narodowych jest niewystarczająca, ponieważ brakuje środków do zapewnienia należytego uczestnictwa mniejszości w życiu politycznym. Artykuł 15 Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych wskazuje, że państwa UE muszą stworzyć niezbędne warunki osobom, należącym do mniejszości do skutecznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym, a także w sprawach publicznych, zwłaszcza tych, które są dla nich istotne.

W związku z tymi aspektami EFHR wybrała kluczowe obszary budzące obawy w odniesieniu do pytań kandydatów: obsługa osób w językach mniejszości w instytucjach państwowych oraz samorządach, dwujęzyczne tabliczki, oświata mniejszości.

„Cieszymy się, że są kandydaci, którzy uwzględnili problemy mniejszości w swoich programach i są pewni co do kontynuacji tradycji dwujęzycznych tabliczek na ulicach Wilna, a także oświaty mniejszości narodowych jako jednego z priorytetów” – ocenia EFHR.

Zapoznać się z projektem i odpowiedziami kandydatów można na stronie internetowej http://www.balsuoju.lt/pl/. W celu zapewnienia dostępu do informacji różnym przedstawicielom społeczeństwa, odpowiedzi udzielane są w języku litewskim i polskim. Na stronie balsuoju.lt również można znaleźć podstawowe informacje, dotyczące wyborów w dniu 3 marca.

PODCASTY I GALERIE