EFHR: Spotkanie mniejszości narodowych z przedstawicielem Komitetu Doradczego do spraw Konwencji Ramowej

W dniu 6 marca 2018 roku przedstawiciele Komitetu Doradczego Rady Europy ( Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Miniorities) spotkali się z przedstawicielami mniejszości narodowych na Litwie.

zw.lt
EFHR: Spotkanie mniejszości narodowych z przedstawicielem Komitetu Doradczego do spraw Konwencji Ramowej

Fot. EFHR

Spotkanie odbyło się w celu monitoringu postępów w wdrażaniu Konwencji Ramowej o ochronie praw mniejszości narodowych. 23 lutego 2017 roku Litwa złożyła czwarty raport o wdrażaniu Konwencji Ramowej o ochronie praw mniejszości na Litwie od drugiego półrocza roku 2011 do drugiego półrocza roku 2016. Warto zauważyć, że raport został złożony z opóźnieniem, gdyż termin upłynął 1 lipca 2016 roku.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele polskich mediów na Litwie, polskiego szkolnictwa, organizacji pozarządowych oraz inni przedstawiciele organizacji polskich.

W czasie spotkania które zorganizowane zostało z pomocą Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) poruszono tematy dotyczące mniejszości narodowych takie jak pisownia imion i nazwisk, dwujęzyczne nazwy topograficzne oraz sytuacja oświaty mniejszości narodowych. Zwrócono również uwagę na sposób tworzenia okręgów wyborczych na Litwie. Przedstawicielka EFHR Ewelina Dobrowolska opowiedziała o prowadzonych przez fundacje sprawach, osiągnięciach oraz napotkanych problemach. EFHR wręczyła również swój alternatywny raport w sprawie implementacji Konwencji Ramowej o ochronie praw mniejszości narodowych na Litwie, w którym zawarła informacje pomięte przez Litwie w oficjalnym raporcie.

EFHR uważa spotkanie za bardzo cenne dla obu stron i cieszy się z możliwości spotkania z ekspertem oraz podzielenia się swoimi obserwacjami.

PODCASTY I GALERIE