EFHR sporządziła raport alternatywny na temat sytuacji mniejszości narodowych

W 2018 r. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) złożyła raport alternatywny w sprawie wdrażania Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych (FCPNM) na Litwie. Raport ocenia implementację Konwencji Ramowej przez Departament ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej. Dokument został wysłany do Rady Europy, która nadzoruje przestrzeganie Konwencji.

zw.lt
EFHR sporządziła raport alternatywny na temat sytuacji mniejszości narodowych

Fot. Joanna Bożerodska

Raport alternatywny EFHR został sporządzony w odpowiedzi na Czwarty raport w sprawie implementacji Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych w Republice Litewskiej zgodnie z art. 25 Konwencji, przygotowany przez Departament ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej. Czwarty raport obejmuje okres od drugiego kwartału 2011 r. do drugiego kwartału 2016 r. Raport ten został złożony w zeszłym roku.

Alternatywny raport Fundacji ma kilka celów. Po pierwsze, dostarczenie dokładnych danych i informacji na temat przestrzegania FCPNM w odniesieniu do mniejszości narodowych. Po drugie, wzmocnienie znaczenia Departamentu ds. Mniejszości Narodowych przy przyjmowaniu i wdrażaniu polityk dotyczących mniejszości narodowych w kraju. Po trzecie, zbadanie stanowisk Departamentu w sprawie wdrażania polityki mniejszości narodowych.

EFHR ma nadzieję, że ten raport alternatywny przyczyni się do poprawy sytuacji mniejszości narodowych na Litwie oraz przyczyni się do bliższej współpracy organizacji pozarządowych z Departamentem ds. Mniejszości Narodowych. EFHR jednak jest zawiedziona , że Departament nie zaprosił Fundacji do dyskusji podczas przygotowywania Czwartego raportu.

Pełną wersja raportu http://en.efhr.eu/download/EFHR-Shadow-report-2018.pdf

PODCASTY I GALERIE