EFHR: Ruszył projekt „Jesteśmy podobni”

Projekt „Jesteśmy podobni” rozpoczął się z inicjatywy Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR). 17 września przedstawiciele EFHR po raz pierwszy odwiedzili szkoły rejonu wileńskiego. Najważniejszym celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy na temat przeszłości łączącej Polaków i Litwinów oraz wyeliminowanie negatywnych stereotypów.

EFHR: Ruszył projekt „Jesteśmy podobni”

Fot. EFHR

Przedstawiciele EFHR mieli zaszczyt przeprowadzić spotkania integracyjne w Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu oraz w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie.

W pierwszym spotkaniu udział wzięli uczniowie klas trzecich gimnazjalnych. Byli to uczniowie zarówno klas polskich, jak też litewskich. Uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniu i jednoznacznie stwierdzili, że naród polski i litewski jest połączony historią. Warto zaznaczyć, iż uczniowie Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego doradzili sposoby rozwiązania niezgody między dwoma narodami.

Natomiast drugie spotkanie odbyło się w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie. W spotkaniu brali udział też uczniowie z Gimnazjum „Ryto”. Przedstawiciele EFHR spotkali się z uczniami drugich i trzecich klas gimnazjalnych. Cieszy fakt, że młodzież bardzo dobrze zna łączącą oba narody historię.

Na spotkaniach były poruszane różne aspekty, jednak najważniejsze jest to, że młodzi ludzie na pytanie „Czy jesteśmy podobni?” odpowiedzieli, iż wszyscy jesteśmy równi i nie możemy być dyskryminowani.

Kolejne spotkania odbyły się w Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie oraz w Gimnazjum w Pogirach. Dyskusje na temat podobieństw narodów litewskiego i polskiego bardzo ubogacają wszystkich uczestników, dlatego szkoły chętne wziąć udział w projekcie prosimy o kontakt.

Przypominany, że na tym współpraca EFHR z młodzieżą nie kończy się – już w październiku ruszamy z kolejną inicjatywą – kontynuacją edukacyjnego innowacyjnego projektu Europejczycy, Polacy, Obywatele oraz nowego projektu „Tandem umiejętności“.

PODCASTY I GALERIE