EFHR realizuje projekt o społecznej integracji dla młodzieży

W listopadzie ruszył nowy program dla młodzieży Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) pt. „Razem lepiej: wzmacnianie społecznej integracji litewskiej młodzieży poprzez edukację o prawach człowieka”. Projekt finansowany jest z funduszy miasta Wilno oraz realizowany we współpracy z dwoma organizacjami partnerskimi – Agencją Międzynarodowej Współpracy Młodzieży (JTBA) and Youth For Understanding (YFU) Lietuva.

zw.lt
EFHR realizuje projekt o społecznej integracji dla młodzieży

Fot. EFHR

Głównym celem projektu jest kształcenie litewskiej młodzieży w zakresie istoty i wartości praw człowieka, wzajemnego szacunku i społecznej odpowiedzialności. Ma on również za zadanie promować aktywność obywatelską i wolontariat jako skuteczne sposoby rozwoju osobistego i zawodowego, a także kształtowania porozumienia międzykulturowego. W fazie wdrażania projektu (listopad-grudzień 2019 r.) zespół EFHR przeprowadzi serię warsztatów poświęconych prawom człowieka, integracji społecznej i wolontariatowi.

Pierwsze warsztaty odbyły się w Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, a kolejno w Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nie były to jednak monotonne zajęcia teoretyczne – podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość aktywnego udziału w dyskusji oraz wyrażania swoich opinii i przekonań.

Uczestnicy pracowali zarówno indywidualnie, jak i w małych grupach. Jednym z celów programu jest zapewnienie uczniom okazji nie tylko do nauczenia się czegoś nowego, ale także do zbadania sposobów na to, jak nowo zdobytą wiedzę wykorzystać w codziennym życiu. Uczestnicy zachęcani są do zastanowienia nad różnorodnymi formami aktywności w promowaniu praw człowieka w najbliższym otoczeniu.

Podczas warsztatów uczestnikom przedstawiono także możliwości międzynarodowej wymiany młodzieży i wolontariatu. Zajęcia prowadziła Marta Bednarczyk, absolwentka jednego z programów YFU, która dołączyła do EFHR w ramach inicjatywy Europejskiego Korpusu Solidarności (finansowanego przez Erasmus+).

Dziękujemy Miastu Wilno za możliwość realizacji projektu oraz szerzenia wiedzy na temat praw człowieka w szkołach w całym Wilnie. Placówki zainteresowane edukacją w zakresie praw człowieka proszone są o kontakt z koordynatorem projektu Moniką Guliakaitė pod adresem [email protected].

PODCASTY I GALERIE