EFHR przeprowadziła warsztaty o prawach mniejszości narodowych

W ostatnich dniach stycznia Europejska Fundacja Praw Człowieka była gościem w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Nasza stażystka, Marta Bednarczyk, przeprowadziła w warsztaty dla młodzieży w pięciu klasach gimnazjalnych. Tematem zajęć były prawa mniejszości narodowych.

EFHR przeprowadziła warsztaty o prawach mniejszości narodowych

Wspólnie z prowadzącą, uczestnicy zajęć rozmawiali o tym, jakie grupy społeczne zamieszkują Litwę oraz jakie są cechy szczególne mniejszości narodowych. Na podstawie materiałów stanowiących część podręcznika „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, uczniowie zapoznali się ze współczesną problematyką dotykającą mniejszości narodowe na Litwie. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. oryginalna pisownia imion i nazwisk, język mniejszości narodowych w domenie publicznej, dostęp do mediów publicznych, a także szkolnictwo.

Podczas warsztatów uczniowie poznali także przykłady regulacji, które obowiązują w podobnym zakresie w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej. Całość opatrzona została komentarzem prowadzącej o zaleceniach Rady Europy w kwestii praw mniejszości narodowych na Litwie w oparciu o Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych.

Materiał nadesłany do redakcji zw.lt

PODCASTY I GALERIE