EFHR popiera stanowisko Komisji Językowej

W kwietniu br. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zwróciła się do Państwowej Komisji Języka Litewskiego (PKJL, Valstybinė lietuvių kalbos komisija), której funkcją jest formułowanie wytycznych odnośnie państwowej polityki językowej.

EFHR popiera stanowisko Komisji Językowej

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W piśmie EFHR przedstawia swoje argumenty za przyjęciem odpowiednich uregulowań prawnych dot. kwestii pisowni imion i nazwisk. Odbyło się również spotkanie przedstawicieli EFHR z PKJL, na którym było omawiane m.in. orzeczenie Sądu Konstytucyjnego z dnia 27 lutego br., w którym Sąd uznał, iż pisownia imion i nazwisk w paszporcie obywatela Republiki Litewskiej jest przede wszystkim kwestią językową, a główną rolę opiniodawczą w tej kwestii powinna pełnić właśnie PKJL.

EFHR przypomina, ze w 2008 r. Komisja stwierdziła, że nazwiska obce nie należą do systemu języka litewskiego, oraz nie sądzi, że w litewskich tekstach należy je obowiązkowo lituanizować, równie tak samo jak nie należy lituanizować obcych słownych znaków towarowych, nazw spółek, periodyków, zespołów sztuki, drużyn sportowych. W każdym języku funkcjonuje określona ilość obcojęzycznych faktów, wśród nich nazwiska oraz nazwy miejscowości, oraz z tego powodu żaden system językowy dotychczas nie został zrujnowany”.

W otrzymanej odpowiedzi na wcześniej wystosowane pismo EFHR, prezes PKJL twierdzi, że wg opinii Komisji, w dokumentach osobistych niektórych kategorii obywateli Republiki Litewskiej mogą być wpisy zawierające nielitewskie litery. Zaznacza się jednak, że konkretne stanowisko PKJL będzie podane po dokładnym przeanalizowaniu dwóch w Sejmie zarejestrowanych projektów dotyczących pisowni imion i nazwisk.

EFHR popiera stanowisko Komisji oraz liczy na jej uwzględnienie podczas rozpatrywania projektów ustaw.

Przypominamy, że rozpatrywanie projektów ustaw pisowni imion i nazwisk w Sejmie przewidziane jest jeszcze podczas obrad wiosennej sesji parlamentu (więcej o pierwszym i drugim projekcie).

PODCASTY I GALERIE