Wilno i Wileńszczyzna

EFHR popiera stanowisko Komisji Językowej

W kwietniu br. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zwróciła się do Państwowej Komisji Języka Litewskiego (PKJL, Valstybinė lietuvių kalbos komisija), której funkcją jest formułowanie wytycznych odnośnie państwowej polityki językowej.

W piśmie EFHR przedstawia swoje argumenty za przyjęciem odpowiednich uregulowań prawnych dot. kwestii pisowni imion i nazwisk. Odbyło się również spotkanie przedstawicieli EFHR z PKJL, na którym było omawiane m.in. orzeczenie Sądu Konstytucyjnego z dnia 27 lutego br., w którym Sąd uznał, iż pisownia imion i nazwisk w paszporcie obywatela Republiki Litewskiej jest przede wszystkim kwestią językową, a główną rolę opiniodawczą w tej kwestii powinna pełnić właśnie PKJL.

EFHR przypomina, ze w 2008 r. Komisja stwierdziła, że nazwiska obce nie należą do systemu języka litewskiego, oraz nie sądzi, że w litewskich tekstach należy je obowiązkowo lituanizować, równie tak samo jak nie należy lituanizować obcych słownych znaków towarowych, nazw spółek, periodyków, zespołów sztuki, drużyn sportowych. W każdym języku funkcjonuje określona ilość obcojęzycznych faktów, wśród nich nazwiska oraz nazwy miejscowości, oraz z tego powodu żaden system językowy dotychczas nie został zrujnowany”.

W otrzymanej odpowiedzi na wcześniej wystosowane pismo EFHR, prezes PKJL twierdzi, że wg opinii Komisji, w dokumentach osobistych niektórych kategorii obywateli Republiki Litewskiej mogą być wpisy zawierające nielitewskie litery. Zaznacza się jednak, że konkretne stanowisko PKJL będzie podane po dokładnym przeanalizowaniu dwóch w Sejmie zarejestrowanych projektów dotyczących pisowni imion i nazwisk.

EFHR popiera stanowisko Komisji oraz liczy na jej uwzględnienie podczas rozpatrywania projektów ustaw.

Przypominamy, że rozpatrywanie projektów ustaw pisowni imion i nazwisk w Sejmie przewidziane jest jeszcze podczas obrad wiosennej sesji parlamentu (więcej o pierwszym i drugim projekcie).

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!